Begunstigelseserklæring

En begunstigelseserklæring er en form for aftale, som man laver med det forsikringsselskab, hvor man har tegnet sin livsforsikring. Erklæringen beskriver, hvem der skal have pengene, når forsikringstager dør. Via aftalen kan forsikringstager nemlig bestemme, hvem pengene eller dele af dem skal gå til. Udfærdiger man som forsikringstager ikke en begunstigelseserklæring, vil forsikringspengene gå til den/de nærmeste pårørende.

Der skal tages stilling

Der findes flere forskellige måder at begunstige dem, der står en nær, så det er vigtigt, at man overvejer alle muligheder og tager velovervejet stilling i begunstigelseserklæringen. De beslutninger, som forsikringstager træffer kan få store konsekvenser økonomisk for de efterladte. Som forsikringstager giver det en stor tryghed at vide, at det er de rette efterladte, der får den økonomiske hjælp, som livsforsikringen giver.

Undersøg hvem de nærmeste pårørende er

En livsforsikring kan være en del af en pensionsordning, eller man kan oprette den særskilt. Når man opretter en pensionsordning eller livsforsikring, er det normalt de nærmeste pårørende, der står som de begunstigede. Man skal altså aktivt ind og ændre det, hvis man ønsker at begunstige andre. Det man skal være opmærksom på er, at hvem, der betegnes som nærmeste pårørende, afhænger af, hvornår pensionsordningen eller livsforsikringen blev oprettet. Skæringsdatoen er 1/1-2008, hvor der kom nye regler.

Hvem er nærmeste pårørende?

De nærmeste pårørende EFTER 1/1-2008 (prioriteret rækkefølge):

  1. Ægtefælle, registreret partner eller samlever, hvor et af disse forhold gælder: Ved forsikringstagers død har parret boet sammen i minimum to år eller bor sammen og har haft, har eller venter sammen et barn.
  2. Børn, børnebørn med videre (de såkaldte livsarvinger).
  3. Har afdøde ikke oprettet et testamente, vil pengene gå til de øvrige arvinger ifølge arveloven – forældre og bedsteforældre mv.
  4. Findes der ingen arvinger udbetales forsikringspengene til boet.

De nærmeste pårørende FØR 1/1-2008 (prioriteret rækkefølge):

  1. Ægtefælle, registreret partner, børn, børnebørn med videre.
  2. Arvinger der fremgår af afdødes testamente.
  3. Har afdøde ikke oprettet et testamente vil pengene gå til de øvrige arvinger ifølge arveloven – forældre og bedsteforældre mv.
  4. Findes der ingen arvinger udbetales forsikringspengene til boet.

Hvis man som forsikringstager er tilfreds med at forsikringspengene går til de nærmeste pårørende efter den prioriterede liste, skal man ikke foretage sig noget. Vil forsikringstager ændre noget, skal han eller hun udarbejde en begunstigelseserklæring.

Tvangsarvinger kan gøre indsigelser

I nogle tilfælde kan forsikringstagerens tvangsarvinger komme med indsigelser, hvis pengene bliver udbetalt til en begunstiget. Det er i tilfælde hvor begunstigelsen kan betragtes som urimelig. Det er op til skifteretten at bedømme om begunstigelsen reelt kan anses for at være urimelig.