Samejekontrakt

Hvis man køber et hus sammen med en eller flere personer, kan det volde store problemer ved eventuelle konflikter, hvis man ikke har udarbejdet en samejekontrakt. Man kan blive uenige om mange ting, når det drejer sig om et hus og det kan være svært at løse uden en aftale, der på forhånd er nedskrevet. Har man en samejekontrakt kan konflikterne ofte tages i opløbet. Især er det relevant for alle de samlevende men ugifte par, som køber et hus i fællesskab.

Kontrakten er god både under fælles ejerskab og ved opløsning af heraf

Samejekontrakten er som sagt god for at undgå uoverensstemmelser mellem ejerne af en fælles ejendom. I kontrakten kan man skrive, hvordan man skal forholde sig i forhold til vedligeholdelse af huset, hvordan man skal fordele de udgifter, der kommer i forbindelse med ejerskabet og hvad ejendommen må eller skal bruges til.

Samejekontrakten er også anvendelig og en fordel, når ejerskabet eventuelt skal opløses. Det kan både være, hvis begge er enige om at sælge eller, hvis den ene vil sælge sin del af ejendommen. Er der enighed om salg, kan kontrakten hjælpe med at fordele salgsprovenuet. Er der uenighed kan den hjælpe med at stadfæste, hvem der har ret til at blive boende i huset. Det er derfor godt at have en samejekontrakt til at varetage de økonomiske og praktiske dele både under ejerskabet og når det skal opløses.

Når sameje skal opløses

Hvis man ikke har udarbejdet en samejekontrakt behandles ejerforholdet efter de juridiske regler, der almindeligvis gælder på området. Det vil sige, at alle de ting, der besluttes skal ske i enighed. Hvis ejerne ikke kan blive enige om at træffe en specifik beslutning må samejet ophøre. I yderste konsekvens kan et salg ende med en frivillig auktion, en situation, der minder om en tvangsauktion. Det sker, hvis ejerne slet ikke kan blive enige om de vilkår, der skal gælde ved et salg og heller ikke kan opnå enighed i forhold til hvem, der skal bo i huset. En frivillig auktion er dog en meget dyr løsning, der kan medføre et pengetab ved salget af ejendommen.

Par der ikke er gift

Som nævnt tidligere er en samejekontrakt en god ide at have for alle, der påtænker at købe en ejendom sammen. Særlig relevant er det for samlevende, der ikke er gift. Der gælder nemlig slet ikke de samme regler for ugifte par, der ejer et hus sammen, som der gør for gifte par. Er man ikke gift, er man ikke så godt stillet retsligt, hvis man ophæver sit samliv.

Et ægtepar der bliver skilt bliver dækket af retsvirkningsloven. Retsvirkningsloven afgør deres retsstilling i forhold til deres fælles ejendele og hus. Da dette ikke er gældende for par, der ikke er gift, er det tilrådeligt at have lavet skriftlige aftaler om, hvordan man skal forholde sig, hvis man går fra hinanden og skal sælge huset. Det kan forhindre eventuelle konfliktsituationer

Svært at forudsige konflikter

Det er ikke nødvendigt at få professionel hjælp til at udarbejde en samejekontrakt. Man behøver heller ikke at benytte en af de eksisterende skabeloner. En samejekontrakt er i bund og grund bare en aftale mellem en eller flere personer, som bliver skrevet ned. Man kan sagtens sætte sig ned og udfærdige kontrakten i fællesskab. Men når man beslutter sig for at udarbejde kontrakten, er der højst sandsynligt ingen tegn på konflikter og det kan derfor være svært at forudse fremtidige konfliktsituationer. En professionel har derimod erfaring med alle de mest sandsynlige episoder, der kan føre til konflikter.

Tinglysning af aftalen

Man kan få samejekontrakten tinglyst. Det gør den ikke mere gyldig, men aftalen bliver dermed synlig for alle.