Forhåndssamtykke til uskiftet bo

forhåndssamtykke uskiftet boHvis et ægtepar har såkaldte særbørn, det vil sige børn fra tidligere forhold og den ene ægtefælle går bort, er det kun muligt for den efterlevende at sidde i uskiftet bo, hvis afdødes særbørn på forhånd har givet deres samtykke. Det gøres i form af en erklæring om forhåndssamtykke, hvor særbørnene skriftligt giver tilladelse til, at deres mor eller fars ægtefælle kan blive siddende i uskiftet bo.

Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo betyder i praksis at boet efter den afdøde ægtefælle, ikke bliver skiftet. Det vil sige, at arven ikke gøres op her og nu, men at opgørelsen udskydes til senere. I stedet beholder den efterlevende ægtefælle rådigheden over fællesboet. Det kan ægtefællen gøre indtil han eller hun dør, indgår et nyt ægteskab eller af en anden grund vælger at få arven gjort op og fordelt mellem arvingerne.

Sørg for samtykke

Det kan have stor betydning for den længstlevende ægtefælles levestandard, om han eller hun kan sidde i uskiftet bo. Er det ikke muligt, kan det for eksempel betyde, at det fælles hjem og lignende må sælges for at udbetale arv til børnene. Men det er naturligvis nødvendigt, at den afdødes særbørn giver sit samtykke til dette, da det betyder, at de ikke får deres arv efter den afdøde forælder udbetalt med det samme og heller ikke ved, hvornår den bliver udbetalt. Ønsker man som ægtepar med særbørn at sikre hinanden ved at kunne sidde i uskiftet bo, er det derfor vigtigt at få en skriftlig aftale med særbørnene, mens forældrene endnu lever. Det gøres via en forhåndssamtykkeerklæring.

Hvis børnene ikke er myndige

At få en forhåndssamtykkeerklæring vil typisk kun være muligt, hvis særbørnene er myndige. Er de ikke det, vil det nemlig kræve, at barnets anden forælder samt Statsforvaltningen også giver deres samtykke. Statsforvaltningen er altid tilbageholdende med deres samtykke, da deres opgave er at sørge for, at barnets interesser tilgodeses. Det vil sige, at sørge for at barnet får sin arv. Derfor vil det i tilfælde af umyndige særbørn være meget svært for den længstlevende ægtefælle at blive siddende i uskiftet bo.

Hvornår kan man sidde i uskiftet bo?

For at blive siddende i uskiftet bo skal visse betingelser være opfyldt:

  • Man skal være gift og man må ikke have udarbejdet en ægtepagt om særeje, der gælder hele den enkeltes formue.
  • Man skal have særbørns samtykke.
  • Den efterlevende ægtefælle må ikke være ramt af personlig konkurs, da vedkommendes kreditorer kan søge om godtgørelse i det uskiftede bo.
  • Den efterlevende ægtefælle må ikke være umyndig – for eksempel under værgemål

Erklæringens gyldighed

Når forhåndssamtykkeerklæringen er dateret og underskrevet af særbarnet eller særbørnene, er den gyldig. Det er for øvrigt værd at vide, at det kun er særbørnene der er bundet af samtykkeerklæringen. Den efterlevende ægtefælle bestemmer selv, om han eller hun vil benytte den.