Enkeltmandsvirksomhed til ApS

skift fra enkeltmandsvirksomhed til apsHvis man ejer en personlig virksomhed, som er begyndt at gå godt, kan det være værd at overveje, om tiden er kommet til at omdanne virksomheden til et selskab. Det giver nogle klare fordele, da man i et selskab ikke personligt skal stå for skud, hvis der skulle komme økonomiske udfordringer i forbindelse med driften. De selskabstyper man kan overveje er et iværksætterselskab (IVS), et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Fordelene ved et selskab

Der giver visse fordele at omdanne sin personligt ejede virksomhed til enten et ApS eller A/S:
Man kan opnå en større sikkerhed rent økonomisk, ved at vælge at oprette et selskab. I en personligt ejet virksomhed hæfter ejeren med sin private formue, hvis der opstår gæld i virksomheden. Det kan være et hårdt slag for ens private økonomiske situation og kan ende ud i salg af hus og andre værdier. I en virksomhed drevet som selskab hæfter ejeren udelukkende med den kapital, der er skudt ind i selskabet.

I udgangspunktet beskattes det overskud, der genereres i en personlig virksomhed årligt og fuldt ud. Det kan man dog til dels komme udenom ved at benytte den såkaldte virksomhedsordning. Det er en ordning, der giver en personligt ejet virksomhed nogle af de samme skattemæssige fordele som et selskab.

Vælger man at omdanne sin virksomhed til et selskab, kan man nøjes med at betale 23,5 % af overskuddet i selskabsskat, indtil det tages ud som udbytte eller løn. (Fordel for vækst selskaber)

Suppleres ejerstrukturen i tillæg med et såkaldt holdingselskab, har man mulighed for at sælge sit selskab skattefrit. Skatten skal først betales, når man vil bruge pengene i privat regi.

I en personligt ejet virksomhed kan det være en dyr og kompliceret affære at foretage et generationsskifte af ejerforholdet eller at få en ny ejer optaget. Det er en noget lettere sag at foretage udskiftninger i ejerkredsen, når en virksomhed, der har flere ejere, drives som et selskab.

Hvordan gennemføres en omdannelse?

I udgangspunktet kan man vælge mellem to muligheder, når det drejer sig om at omdanne en virksomhed til et selskab. Man kan foretage omdannelsen skattepligtigt eller skattefrit. Vælger man den skattepligtige mulighed beskattes ejeren med det samme, når virksomheden afstås. Vælger man den skattefrie mulighed, udskydes skatten til det tidspunkt, hvor anparterne eller aktierne bliver solgt.

Skattepligtig omdannelse

Ved den skattepligtige omdannelse er virksomhedsejeren stillet ligesom ved et almindeligt salg. Det betyder, at alle aktiver skal værdiansættes og tildeles den rette markedsværdi, hvorefter virksomhedens sælger skal betale skat af fortjenesten samt af virksomhedens opsparede overskud. Det går ofte hen og bliver en rigtig dyr omgang.

Skattefri omdannelse

Ved den skattefrie omdannelse skal virksomhedens aktiver ligeledes værdisættes. Men der skal først betales skat af fortjenesten, når ejeren engang sælger sine anparter eller aktier. Derfor kan skatten udskydes – endda i mange år. Denne type omdannelse, hvor skatten ikke betales med det samme skal ske i henhold til nogle særlige regler. Det betyder blandt andet at:

  • Der kun kan omdannes til et selskab, der er nystiftet eller alternativt til et såkaldt skuffeselskab.
  • Ejeren ikke må modtage betalingen kontant. Nettoværdien skal betales i form af aktier i selskabet.
  • Alle virksomhedens aktiver såvel som passiver skal gå direkte til det nye selskab. Det er dog muligt at holde ejendomme ude af overdragelsen
  • Omdannelsen senest må finde sted seks mdr. efter det sidste årsregnskabs udløb.

Vær opmærksom på

Når man tænker på at omdanne sin personlige virksomhed – det være sig til et  ApS eller A/S – skal man huske på, at den personlige virksomhed bliver opløst, når omdannelsen finder sted. Det resulterer blandt andet i et nyt CVR-nr. og i, at man ikke længere ejer virksomheden. Man ejer derimod aktier og anparter i det selskab, der ejer virksomheden.