Forældrekøb

Hvis din søn eller datter er kommet ind på et studie i en af de større danske byer, kan det være utrolig svært at få et kollegieværelse eller at leje et værelse eller lejlighed privat. For det første er der mangel på studieboliger, og for det andet er dem der findes ofte meget dyre. Derfor er det oplagt at forældre køber en bolig, som deres barn kan leje. Det er en god investering for forældrene samtidigt med at deres søn eller datter får en god bolig de kan betale.

Må boligen lejes ud?

Det lyder umiddelbart enkelt at investere i en bolig, der kan udlejes til ens voksne barn. Du skal dog lige være opmærksom på et par ting, når du kigger efter boligen. Det er ikke alle boliger, der må udlejes. Der er nogle ejerforeninger og andelsboligforeninger, der har restriktioner i forhold til udlejning. Det kan simpelthen stå i vedtægterne, at det ikke er tilladt at leje sin lejlighed ud.

Forældrekøb og forhold til Skat

I det øjeblik du investerer i en lejlighed eller et hus med det for øje at udleje boligen, vil Skat betragte det som erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at du skal udarbejde et regnskab for udlejningsvirksomheden. En fordel ved at udlejningen betragtes som erhvervsmæssig virksomhed er, at du kan trække udgifter til vedligehold, advokat, revisor mm. fra. Alt efter hvordan din økonomi ser ud, kan det være en god ide at anvende kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen.

Lejefastsættelse

Det kan være fristende som forældre at sætte lejen ekstra lavt, så ens barn bor så billiget som muligt. Man skal bare være opmærksom på, at det ikke er smart at sætte den kunstigt lavt – altså lavere end markedslejen. Det kan nemlig føre til, at du skal betale skat af den forskel, der er mellem den leje, du har sat billigt og den reelle markedsleje. I tillæg vil en lavere leje føre til, at dit barn får mindre i boligsikring.

Der skal udformes en lejekontrakt

Lejemålet skal betragtes som et almindeligt lejemål, selvom lejeren er dit eget barn. Det vil sige, at der skal udformes en lejekontrakt. Den skal dit barn også bruge for at søge om boligsikring. Ud over at kunne forevise en lejekontrakt skal boligen være en helårsbolig med eget køkken for, at man kan få boligsikring. Boligsikringen kan maksimum udgøre 15 procent af den samlede husleje. Lejekontrakten er også god at have, i det tilfælde dit barn bor i boligen med f.eks. en kæreste. Opstår der med tiden en uenighed mellem dem, er der ikke tvivl om hvem, som er den reelle lejer og derfor kan blive boende.

Få bistand til lejekontrakten

Det er vigtigt at den kontrakt, der udformes er korrekt, så du undgår problemer bl.a. med Skat. Kontrakten skal nemlig bruges af dig, når du skal dokumentere overfor Skat, hvad huslejen er fastsat til samt, hvad der er af udgifter til varme, el og vand og hvem, der skal stå for vedligeholdelse. Du kan sikre dig, at du har en korrekt lejekontrakt ved at få advokatbistand til udarbejdelsen af kontrakten.

Hvis dit barn vil købe boligen

Måske har din søn eller datter lyst til at købe boligen, når de er færdige med deres studie. I det tilfælde kan boligen sælges 15 procent under en offentlig ejendomsvurdering eller 15 procent over uden justering af prisen. Du skal dog lige være opmærksom på, at der er andre skatteregler for avancen i forbindelse med et forældrekøb end der er, hvis du selv har boet i lejligheden eller huset. Uanset hvem du sælger boligen til er avancen i udgangspunktet skattepligtig. Men for dit barn som køber boligen vil avancen ved et senere salg være skattefri, da vedkommende har boet i lejligheden selv.