Skilsmisse og seperation

skilsmisseHvis man er i den situation, at man vil skilles, er der flere måder at gå til det på. Man kan blive separeret og derefter skilt, eller man kan, hvis man er enige om skilsmissen vel at mærke, blive skilt med det samme. Her fortæller vi om de forskellige muligheder, der er i forbindelse med separation og skilsmisse og, hvornår man skal overveje at søge professionel hjælp hos en kyndig skilsmisseadvokat.

Separation

Enighed er ikke nødvendig

Hvis man vælger at blive separeret og dermed få en tænkepause før selve skilsmissen, skal den ene ægtefælle ansøge om separationen på statsforvaltningens hjemmeside. De to parter behøver ikke at være enige om separationen. Det er nok, at den ene vil separeres. Det koster 420 kroner i gebyr at blive separeret. Når man er blevet separeret, skal den ene part finde en anden bopæl inden for tre måneder. Hvis det ikke er sket, kan man risikere, at separationen annulleres.

Søg rådgivning inden separationen

Når man separeres ophæves de regler, der knytter sig til ægteskabet. Det vil for eksempel sige, at man ikke mere arver efter hinanden. Men selve ægteskabet ophæves dog ikke, så man kan ikke gifte sig igen, før man er blevet skilt. Det kan være en rigtig god ide allerede at kontakte en advokat, inden separationspapirerne sendes ind. Der er nemlig aspekter, som det er vigtigt at have styr på, så man ikke kommer til at indskrænke sine rettigheder ved en fejl. For eksempel kommer til at fraskrive sig retten til ægtefællebidrag uden, at det er meningen. Det er også vigtigt at have en advokat ved hånden, hvis man eksempelvis ikke har råd til, at den ene flytter fra det fælles hjem i separationsperioden. I et sådan tilfælde kan man få advokaten til at skrive en erklæring, så separationen ikke bortfalder.

Efter separationsperioden

Man skal være opmærksom på, at man ikke automatisk bliver skilt, når separationsperioden på 6 måneder udløber. For at blive skilt skal man igen sende en ansøgning til statsforvaltningen, som ligeledes koster 420 kroner i gebyr.

Skilsmisse

Ved enighed

Hvis man er enige om, at man vil skilles, kan man søge om skilsmisse med det samme, det vil sige, uden separation. Det sker igen på statsforvaltningens hjemmeside mod gebyret på 420 kroner.

Ved uenighed

Er parterne derimod uenige, må der en separation til. Ved uenighed vil statsforvaltningen indkalde parterne til et møde, hvor man kan få hjælp til at fastlægge skilsmissens vilkår og om muligt løse problemerne om uenigheden. Dette forhandlingsmøde koster 950 kroner i gebyr. Kan parterne efter mødet stadig ikke blive enige videresendes sagen til byretten.

En undtagelse

Der er dog en undtagelse i forhold til uenighed. Hvis der har forekommet vold, utroskab eller bigami, kan man blive skilt med det samme uden at være enige om det.

Delingen af værdier

Ved en skilsmisse skal man igennem den proces, det er at dele de fælles værdier og ligeledes den fælles gæld parterne imellem. Det vil sige, at fast ejendom, indbo, bil og værdipapirer skal deles. Er der udfærdiget en ægtepagt om særeje for den ene part eller begge, skal de værdier, som ægtepagten omhandler, fratrækkes boet, inden delingen finder sted. Det er også på nuværende tidspunkt parterne skal blive enige om et eventuelt månedligt ægtefællebidrag til den ene part.

Ved fælles børn

Hvis der er fælles børn i ægteskabet skal parterne beslutte, hvor børnene skal have bopælsadresse, hvor længe de skal bo ved den ene og den anden forælder, hvor meget, der skal betales i børnebidrag og eventuelt hvem, der skal have forældremyndigheden, hvis ikke den skal være fælles. Det er absolut bedst for de involverede børn, hvis forældrene kan blive enige i fred og ro. Kan de ikke det, kan man som forældre få hjælp af en skilsmisseadvokat eller hos Statsforvaltningen.