Stiftelse af aktieselskab – A/S

Stiftelse af A/SEt aktieselskab – også forkortet A/S – er en virksomhed, der er baseret på, at der udstedes aktier. Det er på den måde, at pengene til både etablering og drift skaffes. Der er et krav om en kapital på 500.000 kr. for at kunne stifte et A/S. Et aktieselskab kan både have en og flere ejere. Ofte er et aktieselskab en større virksomhed med flere ejere.

Kapitalkravet til et A/S

De 500.000 kr., som der er krav om for at stifte et A/S, er ikke penge, der skal betales. Men man skal kunne bevise, at man har pengene og dermed kan opfylde kapitalkravet.

Man behøver derfor ikke at have dem i form af kontanter. De kan lige såvel eksistere i form af f.eks. produktionsmaskiner, værkstøj, biler, patenter eller en tidligere virksomhed. Hvis man indskyder sådanne værdier, gør man brug af det, der kaldes for et apportindskud. For at kunne benytte et apportindskud, er det et krav, at en revisor har udarbejdet en vurderingsberetning, der dokumenterer værdien af aktiverne. Vurderingsberetningen skal vedlægges det stiftelsesdokument, der skal udfærdiges og indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Hvordan hæftes der i et A/S?

Ejerne af aktierne, som også kaldes aktionærerne, hæfter kun for den kapitalandel, der svarer til deres aktier. Det vil sige, at de i udgangspunktet ikke har noget personligt ansvar med hensyn til den gæld, der ligger udover den andel de har indskudt. Man kan dog som ejer komme i en situation, hvor det er nødvendigt, at hæfte personligt for f.eks. et lån eller lignende. Men så vil der altid være udarbejdet en særskilt aftale om det.
Et du i tvivl om noget, kan det stærkt anbefales, at sparre med en dygtig erfaren erhvervsadvokat

Direktion og bestyrelse

Ledelsen af et A/S skal bestå af en direktion på mindst en person og en bestyrelse på mindst tre personer. Det er direktionen, der står for den ledelse af selskabet, som har med den daglige drift at gøre. Bestyrelsen derimod arbejder med ledelsen på det visionære og strategiske niveau, der har med selskabets fremtidige liv at gøre. Hvis et aktieselskab i tre år i gennemsnit har over 35 ansatte, er det medarbejdernes ret at vælge det, der svarer til en tredjedel af medlemmerne i bestyrelsen.

Direktionens medlemmer kan sagtens være medlemmer af bestyrelsen. Dog er der den regel, at flertallet i bestyrelsen ikke må bestå af direktionsmedlemmer. En anden regel siger at medlemmer af direktionen ikke må besidde posten som hverken formand eller næstformand. Aktionærerne i selskabet har medbestemmelse i henhold til deres aktieandel.

Beskatning i et A/S

Et A/S er underlagt selskabsskatteloven og skal derfor betale selskabsskat af et eventuelt overskud. Har selskabet ikke et overskud, men derimod et underskud kan det ikke fratrækkes aktionærernes egen selvangivelse. Det er ellers tilfældet hos både interessentselskaber og enkeltmandsvirksomheder. Der kan dog kun udbetales et udbytte til selskabets aktionærer, hvis der er skabt et overskud i løbet af året. I tillæg kan der også kun udbetales udbytte, hvis reserven i selskabet er fyldestgørende. Har der været underskud tidligere, skal det således dækkes før, der kan udloddes et udbytte.

Selskabets aktionærer skal betale udbytteskat af det udbytte de får udbetalt. Udbytteskatten har en trækprocent på 28%, når udbyttet ikke overstiger 43.300 kr. Er udbyttet højere bliver trækprocenten forhøjet til 43 %. Når der udbetales udbytte pålægges det selskabet at tilbageholde skatten. Som aktionær skal man imidlertid have for øje, at man ligeledes skal betale skat af de avancer, der er når man sælger aktier. Derfor er skatten reelt højere end procentsatserne, der nævnes i dette afsnit.