Hvad er Privat skifte?

Er du i tvivl om, hvad privat skifte betyder, eller er du forvirret over begrebet, kan du med fordel læse med her. Vi fortæller, hvad et privat skifte er, hvad det indebærer, og hvad du skal være opmærksom på. Hent din information her på en let og overskuelig måde.

Privat skifte kontra skift med bobestyrer

Privat skifte kommer på tale, når afdødes bo skal skiftes. At skifte betyder, at formue og gæld skal gøres op. Dette kan gøre på flere måder. Enten ved privat skifte, hvor arvingerne selv står for skifte eller ved et bobestyrerskifte. En bobestyrer kan være en advokat med speciale i dødsboer eller en person, som den afdøde har nævnt i sit testamente. Vi retter her vores fokus mod privat skifte.

Hvordan muliggøres et privat skifte?

Som udgangspunkt er et privat skifte altid muligt. Det kræver ingen særlig ekspertise at foretage et privat skifte som arving. Dog kan et privat skifte blive bremset, hvis ikke betingelserne for sådan et skifte opfyldes. Disse kriterier kigger vi nærmere på her.

Alle arvinger er enige om, at der skal foretages et privat skifte

Afdøde må ikke have truffet en anden beslutning. Hvis den afdøde har skrevet i sit testamente, at dødsboet skal skiftes med en bobestyrer, så skal dette ønske overholdes
Én af arvingerne skal være bosat i Danmark, så arvinger i udlandet kan være repræsenteret gennem vedkommende. Er alle arvinger bosat i udlandet, skal de stille en garanti for betaling af afgifter relateret til boet. Når dette er sket, kan skiftet foregå privat.

Boet og mindst én arving skal være solvent. Er boet insolvent kan skiftet ikke foregå privat. Ligeledes skal mindst én arving være myndig og solvent. Kan dette ikke opfyldes, skal boet skiftes med hjælp fra en bobestyrer
Der skal være en kontaktperson blandt arvingerne – vedkommende står for kontakten til SKAT, skifteretten osv.
Skifteretten skal vurdere, at der ikke er hensyn, der taler imod et privat skifte. Hvis det vurderes, at arvingerne ingen interesse har i at betale afdødes gæld, så kan skifteretten kræve, at boet skal være et bobestyrerskifte.

Det lyder måske som mange krav, men ofte er der ingen af dem, der er en hæmsko for at forestå et privat skifte, såfremt det ønskes.

Hvordan er proceduren ved et privat skifte?

Hvis du er arving til et dødsbo, og du og dine medarvinger ønsker et privat skifte, kan det være svært at vide, hvordan fremgangsmåden er. Vi hjælper dig lidt på vej her.

Lad skifteretten vide, at I vil forestå et privat skifte

I skal anmode skifteretten om at forestå et privat skifte. Med til denne anmodning følger en erklæring, der siger, at boet er solvent og en proklamablanket. Imødekommer skifteretten ønsket, bliver der givet en skifteretsattest til jer. Det er jeres bevis på, at I må handle på boets vegne.

Kreditorernes ret

Nu skal I, som arvinger, indrykke et præklusivt proklama i Statstidende. Nu kan kreditorer, der har noget til gode anmode om deres andel. Det har de otte uger til. Når de det ikke inden tidsfristen, frafalder kravet. Efter proklamafristens udløb kan I finde ud af, hvordan boets økonomi er.

Opgørelse over afdødes formue

Denne opgørelse kaldes også en åbningsstatus. Åbningsstatussen laves og sendes til skifteretten inden seks måneder efter dødsfaldet og senest to måneder efter udleveringen til privat skifte.

Den endelige boopgørelse

Dødsboet skal opgøres senest 12 måneder efter dødsfaldet. Når det er gjort, må arvingerne sende den endelige boopgørelse til skifteretten. Dette skal ske inden for 15 måneder efter dødsfaldet. Efter indsendelsen vil skifteretten beregne og opkræve boafgift.