Reducer arveafgift med gældsbrev

arveafgift og gældsbrevStatskassen tjener godt på arveafgiften. Når en dansker dør skal arvingerne nemlig betale arveafgift til staten, og til sammen beløber det sig til mange milliarder, der stryger lige ned i statskassen. Der er imidlertid en stigende tendens til, at danskerne prøver at komme af med så lidt som muligt i arveafgift og, derfor er begyndt at benytte en kreativ, men helt legal måde at omgå arveafgiften. Du kan læse mere om metoden i denne artikel, som kommer med et konkret eksempel nederst i teksten.

Staten tjener milliarder

Hvis man har samlet sig en større formue gennem livet, som man har betalt skat af en gang, kan det godt føles uretfærdigt, at ens arvinger også skal betale afgift af pengene. Derfor er der en del danskere, som er begyndt at nærstudere arveloven for at finde lovlige veje til at undgå eller mindske arveafgiften for deres arvinger. Staten tjener milliarder på arveafgifter, men det aftager måske, hvis flere begynder at benytte en metode, der er ved at blive almindelig kendt.

Stigende tendens

Der er nemlig flere og flere, der har fået øjnene op for den nye metode, hvormed man kan undgå arveafgiften. Det bunder måske i at det generelt er større formuer, der arves og, at det derfor drejer sig om rigtig mange penge, der skal betales i arveafgift.

Reglerne i dag

I dag siger reglerne at en arving skal betale arveafgift, når vedkommende arver. Arveafgift kaldes også boafgift. Man betaler boafgift af det bo den afdøde efterlader. Der er forskel på, hvor meget man skal betale alt efter, hvilken kategori af arving man er. Ægtefæller betaler ikke arveafgift. Men en samlever og børn skal betale 15 procent af arven til statskassen.

Ejer en forælder for eksempel et sommerhus, som er 1 million kr. værd, og vedkommende efterlader sommerhuset til sine børn ved sin død, så skal børnene betale arveafgift af den værdi sommerhuset har. Men hvis man som forælder i dette tilfælde er fremsynet kan sommerhuset overdrages til børnene gennem en årrække og dermed undgås arveafgiften.

Giv dine børn pengegaver og undgå arveafgift

Det man kan gøre som forældre for at undgå, at ens børn skal betale den høje arveafgift er at overdrage sommerhuset som en handel, de dog ikke modtager penge for. Det man i stedet gør er at få sit tilgodehavende som et gældsbrev. Det vil sige at børnene nu er ejere af sommerhuset, men skylder så til gengæld deres forældre 1 million kr.

Det vil sige, at det der sker er, at man som forældre gør brug af den regel, der siger, at man må forære sine børn et skattefrit beløb hvert år uden at betale gaveafgift. I 2018 er det beløb forældre må give deres børn på 64.300 kr. Det er begge forældre, der må give dette beløb så i realiteten kan hvert barn få 128.600 kr., hvis begge forældre giver. Derudover må man give 22.500 kr. til sine svigerbørn. Det der så sker er, at forældrene nedskriver børnenes gæld i sommerhuset med det beløb, som børnene hvert år kan få skattefrit i gave. På den måde undgår børnene af skulle betale arveafgift til staten, når forældrene går væk.

Bemærk dog

Hvis man gør brug af den regel, der gør det muligt at give sine børn større pengegaver, kan man altså komme rundt om arveafgiften, når for eksempel et sommerhus skal overgå til næste generation. Det man bare lige skal holde sig for øje er, at man ikke lovmæssigt må aftale på forhånd, at man giver disse pengegaver til sine børn. Gaven skal gives af gavmildhed og ikke som en forpligtelse. Ellers er det ikke lovligt.