Den NY arvelov

arvelovenDer er stadig mange, der tror, at man som samlevende arver hinanden, hvis man har levet sammen i to år. Det er imidlertid en misforståelse – det gør man ikke. I det efterfølgende vil vi gennemgå arvereglerne for par, der ikke er gift, men lever sammen som sådan.

Diskussioner om samlevendes arveret

Op til vedtagelsen af den nye arvelov i 2008 gik diskussionerne lystigt i medierne. Det, der blev diskuteret, var blandt andet, om samlevende skulle have arveret på lige fod med ægtefæller. På trods af interessen for problemstillingen, undlod man at indføre arveret for samlevende. I stedet for arveretten gav man samlevende muligheden for at udarbejde et udvidet samlevertestamente. Med det kan man sikre sin samlevende partner næsten på samme vis, som hvis man indgik ægteskab.

Arveregler og pensionsregler

Grunden til, at mange tror, at man arver hinanden, hvis man har boet sammen i to år, hænger muligvis sammen med de regler, der gælder på pensionsområdet. Man blander simpelthen arvereglerne og pensionsreglerne sammen. I pensionsordningerne er der kommet nye regler i form af begunstigelsesklausuler i forhold til samlevere. Udbetaling af pension og for eksempel livsforsikringer hører dog ikke i udgangspunktet under arveloven og skal derfor ikke nedfælges i et testamente.

Opret et udvidet samlevertestamente

Hvis man opretter et såkaldt udvidet samlevertestamente har man mulighed for at lade sin samlever modtage 7/8 af ens arv. Børnenes arv begrænses dermed til 1/8. Den fordeling svarer til, at man som gift har oprettet et testamente. Hvis man som samlevende ikke opretter et testamente vil børnene arve det hele. Hvis man ikke har børn, har man mulighed for at lade sin samlever arve det hele. Har man ikke børn og har ikke oprettet et testamente vil dine forældre eller søskende arve.

Betingelserne for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente

Det er desværre ikke alle, der kan oprette et udvidet samlevertestamente. Der er visse betingelser, som skal være på plads for, at det kan lade sig gøre.

  • Det er ikke tilladt at sidde i uskiftet bo.
  • Man må ikke være separeret.
  • Bopælen skal have været fælles i de sidste to år. Alternativt skal man vente barn sammen, have et fælles barn eller have haft fælles barn.

Skiftefordele mm.

Hvis man har oprettet et udvidet samlevertestamente, giver det den længstlevende samlever nogle skiftefordele. For eksempel opnår den længstlevende retten til at tage genstande forbeholdt personligt brug ud af afdødes bodel, inden boet gøres op. En anden ting man som efterlevende opnår, er retten til suppleringsarv. Det vil sige, at den længstlevende inklusiv det denne selv ejer (visse pensioner tælles med her) og det, som arves, kan udtage 740.000 kroner (tal fra 2017). Det betyder at det beløb, som ellers skulle tildeles børnene i tvangsarv kan begrænses.

Alle kan oprette er almindeligt samlever testamente

Er man samlevende uden at opfylde de ovennævnte betingelser, der skal til for at oprette det udvidede samlevertestamente, har man dog stadig mulighed for at udarbejde et almindeligt samlevertestamente. På den måde kan man stadig sikre hinanden og undgå, at den efterlevende står i en ugunstig økonomisk situation.

Det er billigere at indgå ægteskab

Det er dog stadig mest fordelagtigt at være gift. Ægtefæller betaler nemlig ingen arveafgift til staten. Det gør samlevende. Som samlevende, der opfylder kravene til et udvidet samlevertestamente, skal man når bundfradraget, der udgør 282.600 kroner (tal fra 2017) er fratrukket, betale 15 % af det beløb, som den afdøde efterlader. Opfylder man ikke kravene, skal man som efterlevende betale op til 36,25 % i arveafgift.

Søg professionel rådgivning

Arvereglerne er ikke sådan lige til at gennemskue, derfor er det en rigtig god ide at søge rådgivning hos en advokat med speciale i arveret, inden man kaster sig ud i at oprette et testamente. En advokat kan garantere, at man får det bedste ud af de betingelser, der er gældende for ens livssituation.