Enkeltmandsvirksomhed

enkeltmandsvirksomhedNår man skal starte en virksomhed, er den umiddelbart letteste løsning at oprette en enkeltmandsvirksomhed. Der er ikke krav om, at en enkeltmandsvirksomhed skal have en startkapital modsat for eksempel et anpartsselskab, hvor der er et krav om en selskabskapital på 40.000 kroner ved opstart. I en enkeltmandsvirksomhed er der kun én ejer og denne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Til trods for navnet enkeltmandsvirksomhed kan der ansættes medarbejdere.

Indskud, moms mm.

Når det ikke handler om en selskabsform, men derimod om en virksomhedsform, er der som tidligere skrevet ikke noget krav om at stille med et kapitalindskud og der er heller ingen gebyrer i forbindelse med oprettelsen af virksomheden. Det er heller ikke nødvendigt at blive momsregistreret, før man regner med at have en omsætning på 50.000 kroner eller derover i løbet af de efterfølgende tolv måneder.

Direktion og bestyrelse

Når der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, er der ingen krav om, at der skal være hverken en bestyrelse eller en direktion. Virksomhedens regnskab skal heller ikke offentliggøres eller revideres af et revisorfirma, hvilket gør det både enklere og billigere end at starte et selskab. (og mere anonymt)

Hvem hæfter i en enkeltmandsvirksomhed?

Da det ikke er et selskab, er det ejeren, der hæfter personligt og uden begrænsning. Det betyder, at alle de forpligtelser, som virksomheden har af økonomisk karakter direkte tilfalder ejeren, hvis virksomhedens økonomi er for dårlig til at dække udgifterne. Det betyder også, at ejeren kan være tvunget til at sælge for eksempel sit hus eller andre ejendele for at betale virksomhedens gæld.

Skat og enkeltmandsvirksomhed

Der kan være visse skattemæssige fordele ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed. Har man et job ved siden af, som giver en indtægt, kan man for eksempel trække virksomhedens eventuelle underskud fra i sin personlige indkomstskat. Den mulighed foreligger ikke, hvis man stifter et selskab i stedet. Denne skattemæssige mulighed er årsagen til, at man ofte ser virksomheder starte ud som enkeltmandsvirksomhed for siden hen at blive omlagt til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Til en start ønsker ejeren at kunne trække et underskud fra i skat og, hvis virksomheden med tiden bliver lønsom og får et overskud, ønsker ejeren i stedet at sikre sig mod den personlige hæftelse ved at omlægge virksomheden til et selskab. Når man skal til at skifte fra virksomhedsform til selskabsform, er det anbefalelsesværdigt at få hjælp af en advokat.

Momsregistrering og enkeltmandsvirksomhed

Som før nævnt gælder der lidt specielle regler for enkeltmandsvirksomheder, når det kommer til moms. Starter man en enkeltmandsvirksomhed, behøver man nemlig først at få virksomheden momsregistreret, når man mener, at man indenfor de næste tolv måneder, vil tjene mere end 50.000 kroner. Regner man ikke med at tjene 50.000 kroner bestemmer man selv, om man vil momsregistreres eller ej. Her er det vigtigt at lægge mærke til, at de 50.000 kroner ikke er 50.000 kroner i overskud, men i omsætning.

Fordele ved momsregistrering

Det er først i det øjeblik, at man momsregistrerer sin virksomhed, at man får et CVR-nr. Det kan have den fordel, at virksomheden virker mere seriøs i omverdenens øjne. Den anden fordel er, at man kan trække moms fra, når man investerer i nødvendige varer til virksomhedens drift. Det er også muligt at trække de resterende udgifter fra i skat og dermed mindske overskuddet, som der skal svares skat af, ved den årlige opgørelse. Man skal huske, at hvis man får sin virksomhed momsregistreret, skal man indberette moms til Skat.

Skatteordninger for enkeltmandsvirksomhed

Når man ejer en enkeltmandsvirksomhed, kan den komme under tre forskellige skattemæssige ordninger. Det er:

Hvis man som virksomhedsejer ikke gør noget aktivt, kommer man ind under personskatteordningen. Det er umiddelbart også den nemmeste ordning. Hvis man ikke ved hvilken ordning, der vil være den bedste for ens virksomhed, kan det anbefales at tale med en revisor, der kan råde og vejlede.