Erstatningsret

Erstatningsret dækker over områder du kan stifte bekendtskab med, hvis du har været involveret i en trafikulykke, fritidsulykke eller arbejds- og patientskade samt injurier m.m.
Typisk vil det være interessant at læse nærmere om f.eks. mén beregning, mén procent og hvordan du kan få hjælp til at komme videre.