Erstatning ved trafikuheld

trafikuheld erstatningNår man er involveret i en trafikulykke, kan man søge erstatning for personskade. Du skal søge om erstatning fra den person, der har ansvaret for din skade. Ansvaret for skaden hænger ikke sammen med ansvaret for trafikuheldet. Selvom du selv bærer en del af skylden for uheldet, kan du stadig søge om erstatning for personskade fra modparten. Man opererer nemlig med det, man kalder for det objektive ansvar.

Objektivt ansvar

Et objektivt ansvar betyder, at den som forvolder skaden får ansvaret selvom vedkommende har fulgt færdselsreglerne til punkt og prikke. Det vil for eksempel sige, at hvis en fodgænger helt umotiveret træder lige ud foran en bilist, som ikke har en chance for at undvige, så får bilisten alligevel ansvaret for fodgængerens skader. Det betyder, at bilistens forsikringsselskab skal betale erstatning til den tilskadekomne. Derfor kan du søge erstatning selvom, du selv bærer skylden for ulykken eller er delvist skyld i den.

Hvis det er en soloulykke

Der gælder samme regler, hvad enten det er en cyklist eller fodgænger, der skades, eller hvis det er to biler, der støder sammen. Er det derimod en soloulykke, er der ingen andre at holde ansvarlig for dine påførte skader og du får således kun erstatning, hvis du har tegnet en ulykkesforsikring.

Hvis det drejer sig om en flugtbilist eller lignede

Bilejere betaler automatisk for en lovpligtig ansvarsforsikring og har derfor et forsikringsselskab, der kan betale, hvis de er indblandet i et uheld, hvor andre kommer til skade. Derfor kan du som sagt kræve erstatning hos modparten, hvis du bliver skadet i trafikken. Men er tilfældet det, at den person, der skader dig tager flugten eller af anden grund forsvinder fra ulykken og derfor er ukendt, kan du, hvis visse betingelser er opfyldt, alligevel tilkendes en erstatning. Din skade kan nemlig blive dækket af DFIM.

Hvad er DFIM?

”Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring” forkortes DFIM. Du kan rette dit erstatningskrav mod denne garantifond, hvis du er så uheldig af komme til skade og skadevolderen ikke kan findes. Garantifonden er sponsoreret af de forsikringsselskaber, der tilbyder ansvarsforsikringer til biler. De er netop til for de tilskadekomne, der ellers ikke kunne få erstatning. DFIM dækker ikke kun i Danmark, men også i hele EU.

Erstatningstyper

Der er flere forskellige erstatningstyper, når man kommer til skade i et trafikuheld:

  • Erstatning for varigt mén betyder at man har fået helbredsmæssige skader, der er permanente som følge af ulykken. Her beregnes graden af mén efter en méntabel udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen.
  • Erhvervsevnetab er en permanent nedsættelse af din arbejdsevne. Det vil sige, at du ikke kan arbejde lige så meget, som før du blev skadet.
  • Tabt arbejdsfortjeneste træder i kraft, hvis du på grund af ulykken har mistet indkomst i en periode efter ulykken.
  • Svie og smerte betyder, at du kan få erstatning, hvis du er sygemeldt på grund af ulykken. Måske er du under behandling og kan ikke genoptage dit arbejde.
  • Man kan ligeledes få dækket de udgifter til medicin og behandling, der kan følge i kølvandet på en trafikulykke, Medicinen skal være lægeordineret og behandlingsformen skal høre under den offentlige sygesikringsordning.

Læs også om Piskesmæld her