Forældremyndighed – Det skal du vide

forældremyndighedTil tider sker det, at en forælder får tildelt forældremyndigheden alene. Hvis du enten er i den situation, at du gerne vil søge om at få forældremyndigheden over dit barn alene eller modsat ønsker at få del i forældremyndigheden over dit barn, kan du her læse om nogle af de forhold, der gælder angående forældremyndighed.

Ansøg om forældremyndighed

Hvis du gerne vil have forældremyndigheden alene over dit barn, eller hvis du ønsker at få del i den, er det nødvendigt at starte en sag om forældremyndigheden ved Statsforvaltningen. Det første du skal gøre er at udfylde et ansøgningsskema hos Statsforvaltningen. Det kan gøres på nettet. Ansøgningen om forældremyndighed skal du underskrive med enten digital signatur elle NemID. Herefter bliver du og den anden forælder indkaldt til møde i Statsforvaltningen.

Enighed eller retssag?

Når I kommer til mødet, vil der være en sagsbehandler, der mødes med jer. Han eller hun vil gøre, hvad de kan for, at I som forældre opnår at blive enige. Kan det ikke lade sig gøre at blive enige om forældremyndigheden eller/og om, hvor barnet skal bo, er det begge forældres ret at anmode om en retssag. Statsforvaltningen har ikke mulighed for at træffe den endelige afgørelse, hverken om forældremyndigheden eller om, hvor barnet skal bo. Men den kan træffe en afgørelse, der gælder midlertidigt, altså indtil der er afsagt en endelig dom af retten.

Hvis det ender med en retssag

Hvis det kommer til en retssag om forældremyndigheden, er det en fordel, hvis du oplyser Statsforvaltningen om, hvilken advokat du vil benytte til at føre din sag i retten. Gør du det vil advokaten få besked automatisk fra retten i forhold til, hvornår din sag er modtaget. Advokaten vil derpå søge om en fri proces, kalde dig ind til et møde og tilsende retten et processkrift. Hvis dine økonomiske vilkår opfylder betingelserne for en fri proces, er du berettiget til gratis advokatbistand i retten

Statsforvaltningen kan afvise en anmodning

Den første oktober 2012 var der en lovændring, der giver Statsforvaltningen den mulighed at afvise anmodninger om forældremyndighed. Det kan den gøre, hvis den vurderer, at sagen ikke har ændret sig. Det er muligt at få en afvisning prøvet ved en domstol.

Fuld, delt eller ingen forældremyndighed?

Det er naturligvis ikke lige meget, om du er i besiddelse af forældremyndigheden. Du kan have en delt forældremyndighed – det vil sige, at du deler forældremyndigheden med den anden forælder til dit barn. Eller du kan have forældremyndigheden alene. Alternativt har du slet ikke del i forældremyndigheden.

<h3<fælles forældremyndighed<=”” h3=””> </h3<fælles>

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre være enige, når det drejer sig om vigtige beslutninger, der vedrører barnet. Det er for eksempel i forhold så som religion, skolevalg, udstedelse af pas, lægelige behandlinger. Begge forældre har også ret til at medvirke ved skole/hjem samtaler, forældremøder og ved sociale lejligheder i skoler og institutioner. Hvis man er bopælsforældre, har man imidlertid flere rettigheder end den såkaldte samværsforælder.

Fuld forældremyndighed

Har du forældremyndigheden over dit barn alene, er det kun dig, der bestemmer de ovennævnte vigtige beslutninger vedrørende dit barn. Det er ligeledes kun dig, der bestemmer, om du vil flytte udenlands med dit barn.

Ingen forældremyndighed

Har du ikke en del af forældremyndigheden, har du kun ret til samvær og til at blive orienteret helt generelt om dit barns skoleforhold, lægebehandlinger med mere.

Hvis en fælles forældremyndighed skal ophæves

En fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis forældrene slet ikke kan samarbejde, og det går ud over barnet. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor forældrene ikke kan blive enige om udstedelse af pas, skolevalg, medicinering af barnet, religion, kommunale hjælpeforanstaltninger med mere. Det kræver ligeledes, at konfliktniveauet mellem forældrene er højt eller, at der ingen kommunikation er.

Læs eventuelt her, hvordan du i praksis ændrer forældremyndigheden.