Privatret

Privatret er et af de bredeste områder, der dækker lige fra arv til testamente og ægtepagt.