Fejl og mangler – Byggeri

Hvornår er håndværkeren ansvarlig?

fejl og mangler ved byggeriDe kommende eksempler viser, hvornår en håndværker kan anses som ansvarlig:

  • Hvis håndværkeren har valgt at bruge materialer, der ikke lever op til standarten for det, man normalt vil betegne som god kvalitet.
  • Hvis det arbejde håndværkeren har udført ikke svarer til det, I aftalte.
  • Hvis arbejdet ikke er udført fagligt korrekt.

Uenighed om fejl og mangler

Hvor nogle fejl og mangler er åbenlyse, kan andre være skjulte. Opstår der uenighed mellem håndværkeren og dig i forhold til, om noget er en fejl eller mangel, er der opstået en såkaldt tvist. Der er en forskelige måder, hvorpå en tvist kan afklares. Det kommer der mere om i det nedenstående. Der opereres med flere typer af mangler og fejl:

  • Der er udført et stykke arbejde, men ikke korrekt.
  • Der mangler en delleverance.
  • Arbejdet mangler at blive udført.
  • Der viser sig en skjult fejl eller mangel efter bygningen er taget i brug.
  • Arbejdet er opført uden at følge bygningsreglementet.

Det er egentlig ikke så væsentligt, om det drejer sig om den ene eller anden skadestype. Det vigtige er, om håndværkeren har en forpligtigelse til at udbedre skaderne, der enten allerede eksisterer eller vil opstå senere.

Det er ikke nødvendigvis en fejl

Du kan ikke går ud fra, at fordi de forventninger du har til byggeriet ikke opfyldes, så er der tale om en mangel eller fejl. Måske har du og håndværkeren ikke været klare i forhold til de ting I har aftalt. Hvis du selv forårsager skade, er der ikke tale om en mangel eller fejl. En sådan skade kan for eksempel opstå, hvis du ikke vedligeholder bygningen eller anvender ting forkert. Ligeledes kan du ikke hævde, at noget er en fejl eller mangel, hvis den opstår, fordi du har forlangt, at der skulle anvendes nogle specielle materialer, som så viser sig ikke at være holdbare nok.

Lav en skriftlig aftale

Når man skal finde ud af, om der er en mangel eller en fejl, er det den aftale, du har lavet med håndværkeren, der tages udgangspunkt i. Derfor er det en god ide, at I skriver det ned, som I aftaler omkring materialer og metoder mm., så I begge kan nikke godkendende til det inden byggeriet starter. Når det er skrevet ned, er det også lettere at få løst tvisten, da man kan bevise, om det reelt drejer sig om en fejl mm. Lav den skriftlige aftale så tydelig og udførlig som muligt, så letter det en eventuel mangelvurdering. I en situation, hvor der er mistanke om fejl og mangler, er det bygherren, der har bevisbyrden.

Fagmæssigt korrekt udført arbejde

Det er dog ikke altid, at det er jeres aftale, der skal ligge til grund for en eventuel mangelvurdering. I udgangspunktet skal en håndværker altid udføre arbejdet fagligt korrekt. Det er en forudsætning for arbejdet og skal naturligvis ikke skrives ind i jeres aftale. Så er arbejdet ikke udført korrekt, er der tale om en fejl eller mangel uanset, hvad i har aftalt. For at et håndværk er korrekt udført skal det leve op til de gældende anvisninger, branchevejledninger, standarder og normer. Det gælder ikke kun i forhold til håndværket, men ligeledes i forhold til de materialer, der benyttes. Håndværkeren står inde for, at materialerne lever op til den standard og kvalitet, der er forventelig, men skal ikke nødvendigvis vælge det dyreste eller bedste, hvis ikke det er en specifik aftale, der er indgået med bygherren. Er du som bygherre i tvivl om håndværket er i orden, er det en god ide at søge råd hos en uvildig, men fagkyndig, der kan vurdere byggeriet.