Ejendomsret

ejendomsretBegrebet ejendomsret er et udtryk for den samfundsmæssige grundholdning, at mennesker kan eje goder og, at andre mennesker respekterer, at goderne samt brugsretten til dem tilhører en anden. I tillæg dækker begrebet over, at mennesker kan vælge at afstå fra ejendomsretten over et gode ved at få en kompensation af en passende karakter eller størrelse. Det vil sige, at godets bytteværdig vurderes på det tidspunkt, hvor det afhændes. Det betyder, at ejendomsværdien både kommer til udtryk i forholdet mellem ejeren og godet og mellem ejeren og de øvrige medlemmer af samfundet.

Ikke udelukkende fysiske genstande

Ejendomsretten omfatter ikke udelukkende fysiske genstande for eksempel huse, biler, møbler, smykker osv. Den omfatter også immatrialrettigheder og fordringer:
Immaterialrettigheder kan også kaldes intellektuel ejendomsret og betegner beskyttelsen af såkaldte intellektuelle frembringelser såsom litteratur, kunst, opfindelser, designs mm.
Fordring dækker over et tilgodehavende, ofte i form af penge. Fordringen støttes typisk af et gældsbrev.
Gennem tiden har forskellige samfund haft forskellige meninger om, hvad man kan eje. For eksempel har slaveri jo været legalt i nogle lande, selvom det ikke var i andre.

Love, regler og principper

Her i Danmark har vi sikret ejendomsretten via grundlovens bestemmelser. Ejendomme er for eksempel beskyttet mod det offentlige gennem de bestemmelser, der omhandler ekspropriation. Ejendomsretten er også beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som beskriver, hvordan alle mennesker har ret til, at der udvises respekt for deres ejendom. Det vil sige, at det i udgangspunktet ikke er tilladt at berøve nogen deres ejendom. Kun hvis det er i samfundets overordnede interesse og samstemmende med de regler, der gælder for folkerettens principper i almindelighed.

Staten begrænses ikke

De ovenstående bestemmelser mv. begrænser dog ikke staten i at bruge de love, der betragtes som nødvendige i forhold til at sikre, at ejendomsretten udelukkende udøves i det man kan kalde almenhedens interesse eller de love som sikrer betalingen af skatter, bøder og andre afgifter.