Klip i kørekortet

fartbøde taksterDet kan koste et kørekort med klip i og en stor bøde, hvis man kører uforsvarligt på de danske veje. Kører man med en alt for høj hastighed eller udviser anden farlig adfærd i trafikken og derfor får tre klip i kørekortet indenfor en treårig periode, bliver man frakendt sit kørekort betinget. Har man lige fået kørekort skal man være opmærksom på at reglerne er strengere.

Fra klip til betinget frakendelse (scrol ned for at se takster)

Da klippekortsordningen for færdselsforseelser blev indført, medførte det, at en farlig adfærd i trafikken kunne straffes med et eller flere klip i folks kørekort. Får man tre af dem på tre år, får man sit kørekort frakendt betinget. Det betyder, at man skal til både teoriprøve og køreprøve for at generhverve kørekortet. Der er en lang række af forseelser, der kan give et klip i kortet.

Hvad giver et klip?

Herunder er en liste af tilfælde, der hver giver ét klip:

 • Hvis man overskrider den gældende fartgrænse med 30 procent eller mere
 • Hvis man holder for lidt afstand til den forankørende
 • Ved ulovlig kørsel i nødsporet
 • Hvis man ikke fastspænder børn i bilen – gælder børn op til 15 år
 • Hvis man ikke udstyrer børn (mellem 8 til 15 år) med styrthjelm, når de kører på motorcykel
 • Hvis man kører over et kryds eller lignende for rødt
 • Ved overtrædelse af vigepligtreglerne
 • Ved overtrædelse af reglerne om overhaling
 • Hvis man overskrider spærrelinjer, når man overhaler
 • Hvis man øger farten, når man overhales
 • Hvis man overhaler ved et fodgængerfelt
 • Ved kørsel mod færdselsretningen
 • Hvis man kører slalomkørsel eller anden uforsvarlig forbikørsel i en tæt trafik
 • Ved ændring af placering og færdselsretning til unødig ulempe eller fare for andre
 • Ved kørsel venstre om et helleanlæg
 • Hvis man kører væddeløbskørsel eller om kap på en vej
 • Ved kørsel over jernbanespor, til trods for signal om standsning
 • Hvis man anvender håndholdt GPS, mobiltelefon, iPad, Smartwatch eller lignende (indføres i 2019).

Sker der i tillæg en ulykke i relation til en af de ovennævnte forseelser, eller har den medført farlige situationer for andre, vil politiet afgøre om man i stedet for et klip frakendes førerretten.

Håndholdt mobil, GPS mm.

I 2023 kom der nye regler for håndholdte kommunikationsapparater og teleudstyr. Kører man med håndholdte mobiltelefoner, GPS, Smartwatch og iPad koster det ud over en bøde, der beløber sig til 1500 kroner også et klip i ens kørekort.

Du må overhovedet ikke røre din mobil.

Skærpede regler for nye bilister

Er man ny bilist, det vil sige, hvis man har haft sit kørekort under tre år, og det vel at mærke er det første kørekort, udløser to klip et kørselsforbud. Det betyder, at man ikke nøjes med betinget frakendelse af kørekortet som mere erfarne bilister gør. Et kørselsforbud indebærer nemlig at man skal aflevere sit kørekort og først må sætte sig bag rettet igen når:

 • Man har haft otte køretimer og syv teoritimer ved en kørelærer
 • Man har bestået teoriprøve og køreprøve igen

Udgiften til det ovenstående påhviler en selv.

Yderligere regler i forbindelse med klip

Hvis man overtræder flere regler i samme trafiksituation udløser hver overtrædelse et klip. Et eksempel kan være, at man både kører over for rødt lys og overskrider den gældende hastighedsgrænse med over 30 procent. Ud over de to klip det vil udløse, skal man også betale en bøde for begge forseelser. Der følger således altid en bøde med et klip.

Man kan også få et klip i et kørekort, man ikke har fået endnu. I det tilfælde vil klippet blive registret og have den konsekvens, at man, i de tre første år efter man får kørekort, kun må få ét klip før kortet fratages. Uanset om man er ny eller erfaren bilist annulleres et klip, når der er gået tre år. Et klip i kortet koster 500 kroner oven i bøden. De 500 kroner går til finansiering af Offerfonden, der styrker forskning, oplysning og rådgivning på området.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Eventuelle tidligere færdselsforseelser sammenholdt med overtrædelser, der har resulteret i kørekorts klip kan føre til en ubetinget frakendelse af kørekortet. For eksempel kan det ske i de følgende situationer:

 • Ved seks klip i kørekortet i løbet af en treårs periode
 • Hvis man har haft kørekort i under tre år og har fået fire klip
 • Hvis man har en betinget frakendelse af kørekortet og indenfor prøvetiden på tre år tilkendes tre klip
 • Hvis man tidligere er blevet pålagt et kørselsforbud og man i løbet af tre år herefter får tre klip
 • Hvis man tidligere er blevet pålagt en ubetinget frakendelse af kortet, og man indenfor fem år efter frakendelsen udløber får tre klip i løbet af tre år.

Se her en oversigt over fartbøde takster og fartgrænser for klip i kortet.

Fart grænser for klik

Fart grænseUdløser Klip
50 km/t66 – 80 km/t
60 km/t79 – 96 km/t
70 km/t92 – 112 km/t
80 km/t105 – 128 km/t
90 km/t118 – 144 km/t
100 km/t131 – 159 km/t
110 km/t144 – 159 km/t

Fartgrænset + 30% og op udløser klip + bøde.
Klippet gælder 3 år, du kan få flere klip på én gang.

Får du mere end 3 klip, vil klip 4 og 5 gå videre til dit nye generhvervede kørekort og får du 6 eller flere, vil retten tage stilling til, hvor længe du skal frakendes kortet.

60% eller mere overskridelse (samt ved 160 km/t eller mere) medfører øjeblikket ubetinget frakendelse.
Læs meget mere om, hvilke ting du IKKE må, hvis du vil bevare et klipfrit kørekort her

Fartbøde takster

Fartgrænse 50 KM/T

Hastighed KM/TBøde KR.
51-591200
60 -641800
653000
66 – 693500 + klip
70 – 793500 + klip
804700 + klip
81 – 844700 betinget frakendelse
85 – 895300 bet. frakendelse
90 – 945900 bet. frakendelse
1007900 bet. frakendelse

Fartgrænse 80 KM/T

Hastighed KM/TBøde KR
81 – 951200
96 – 1031800
1043000
105 – 1113500 + klip
112 – 1274100 + klip
1284700 + klip
129 – 1354700 betinget frakendelse
136 – 1395300 Bet. frakendelse
140 – 1436500 Bet. frakendelse
144 – 1497100 Bet. frakendelse
152 – 1598900 Bet. frakendelse
16010300 Bet. frakendelse
161 +10300+ bet.frakendelse

Fartgrænse 110 km/t

Hastighed KM/TBøde KR
111 – 131 1200
132 – 1391800
140 – 1423000
1433600
144 – 1494100 + klip
150 – 1534700 + klip
154 – 1595300 + klip
160 – 1645900 betinget frakendelse
165 – 1696500 Bet. frakendelse
170 – 1757100 Bet. frakendelse
176 – 1797900 Bet. frakendelse
180 – 1868300 Bet. frakendelse
187 – 1899500 Bet. frakendelse
190 – 19710100 Bet. frakendelse
198 – 19910700 Bet. frakendelse
200 – 20811300 Ubetinget frakendelse
20913100 ubt. frakendelse
210 – 201913700 ubt. frakendelse
220+15500+ ubt. frakendelse

Fartgrænse 130 km/t

Hastighed KM/TBøde KR
131 – 1391200
140 – 1492400
150 – 1553000
156 – 1593600
160 – 1684700 + betinget frakendelse
1695300 bet. frakendelse
170 – 1795900 bet. frakendelse
180 – 1816500 bet. frakendelse
182 – 1897100 bet. frakendelse
190 – 1947900 bet. frakendelse
195 – 1998300 bet. frakendelse
200 – 2078900 ubetinget. frakendelse
208 – 2099500 ubet. frakendelse
210 – 21910100 ubet. frakendelse
22010700 ubet. frakendelse
221+11100 ubet. frakendelse