Hvad er særeje

Uanset om du skal købe nybygget hus eller en lejlighed med din ægtefælle, er der en række økonomiske hensyn, som det er en god idé at have på plads. Når I bliver gift, sker der nemlig automatisk det, at I får et formuefællesskab. Kort sagt betyder det, at hvad der er dit, nu også bliver din ægtefælles. Og hvor det i mange tilfælde ikke kommer til at spille en større rolle, kan det på andre tidspunkter vise sig at blive en problematisk affære.

Med hensyn til boligkøb betyder fælleseje ikke, at du og din ægtefælle ejer hele formuen sammen. Derimod betyder det, at I ejer hver jeres del af en formue – også kendt som særråden. Skulle det ulykkelige ske, at du og din ægtefælle går fra hinanden vil reglen om fælleseje træde i kraft, og den har blandt andet betydning for fordelingen af jeres (fælles) formue.

Hvad betyder fælleseje

Men hvilken betydning har fællesejet for jeres økonomiske forhold da? Det betyder helt grundlæggende, at I skal dele det overskud, som står tilbage, når huset er solgt. Hvis I ikke sælger boligen, kan den person, som vælger at blive boende i boligen, købe den anden ud. I skal også huske på, at I hæfter solidarisk for gælden i huset, hvis I begge har været med til at finansiere huskøbet.

Fællesejet kan altså betyde, at den person i et ægteskab, som har flest penge, kan komme til at skulle dele med den person, der har færre penge. Derfor kan det være en god idé at overveje særeje, hvis en af personerne i ægteskabet har en stor gæld. Det kunne for eksempel være SU-gæld, som du ikke er interesseret i indirekte at skulle betale for, såfremt I ikke længere ønsker at bo sammen.

Hvad betyder særeje?

Og således kom vi til spørgsmålet om særeje og boligkøb. Særeje bliver ikke oprettet automatisk, når I bliver gift, og I skal derfor rette henvendelse til en advokat, hvis I ønsker at forhøre jer om, hvorledes I bør gøre, hvis I ønsker særeje oprettet. Med et særeje har I på forhånd afskrevet jer muligheden for at få den ene halvdel af ægtefællens formue – for eksempel ved et hussalg. Særeje er altså en metode, hvorpå du kan beskytte din formue, både den du har nu og udsigten til en eventuel arv, det ikke er fordelagtigt, at at din ægtefælle får del i. Eksempelvis hvis denne har en stor gæld.

Hvornår er særeje en god idé?

Særeje kan være en fin løsning i flere forskellige tilfælde. Med hensyn til et boligkøb bør du overveje at oprette særeje i følgende scenarier:

  • Såfremt der er stor forskel på jeres formuer
  • Såfremt du og din ægtefælle ikke ønsker at dele formuen ved skilsmisse
  • Såfremt du ønsker at sikre dig, at længstlevende ægtefælle ikke skal dele formue med særbørn
  • Såfremt en af ægtefællerne har udkig til en stor arv

Særeje handler altså i høj grad om at sikre sig sin egen formue – samt være på den sikre side, hvad angår eventuelle særbørns ret til at arve.

Overvej særeje eller fælleseje, når I bliver gift

Når du skal giftes, er det sjældent, at du gør dig tanker om, at du kan blive skilt igen. Kontakten til en advokat kan virke malplaceret på et tidspunkt i livet, hvor du skal giftes, købe bolig og stifte familie. Men det kan i flere tilfælde vise sig at være en fornuftig investering i din fremtid. Både for din egen skyld, men også for din partners skyld. Alt afhængigt af jeres økonomiske forhold bør I gøre jer tanker om, hvordan I på bedste mulige vis sikrer hinanden.

Med et særeje kan du slippe for, at en eventuel arv bliver brugt til at betale gæld, ligesom du kan være sikker på, at din formue ikke skal bruges på at betale din ægtefælles gæld. For selvom du ikke hæfter for gæld, som din ægtefælle har optaget før i tiden, kan du komme til at hæfte for nyoptaget gæld. Den kattepine kan et særeje hjælpe dig ud af.