Tvangsfjernelse af børn

tvangsfjernelse af børnDet der kendetegner en tvangsfjernelse er, når et barn bliver anbragt uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Hvis myndighederne tvangsfjerner et barn, er det kun, fordi man vurderer, at barnets sundhed og almindelige udvikling hæmmes i hjemmet. Hvis der på nogen måder er mulighed for at hjemmets problemer kan løses, vil tvangsfjernelse aldrig blive valgt som løsning. De årsager der oftest er til en tvangsfjernelse er vold i hjemmet, misbrug af alkohol eller stoffer og psykiske problemer.

Tvangsfjernelse er sidste udvej

Man vil fra myndighedernes side gøre alt for, at en tvangsfjernelse undgås. Det er et voldsomt indgreb i en families liv og ikke mindst for barnet. Derfor ser man på, om I som forældre er i behandling for det, som skaber problemerne i hjemmet. Er der tegn på bedring, vil man helst gribe til mindre drastiske metoder. En af dem er, hvis I som forældre kan se det fornuftige i, at barnet anbringes et andet sted i en periode. Det vil sige, at I går med til en frivillig anbringelse og dermed afværger tvangsfjernelsen.

Søg hjælp hos en advokat

Er I ikke sikre på om en periodisk frivillig anbringelse er det bedste, eller om det i stedet er bedre at gå imod myndighedernes vurdering, er det en god ide at søge råd og vejledning hos en advokat med speciale i tvangsfjernelse. En tvangsfjernelse kan normalt ikke finde sted uden, at det er dokumenteret, at barnet ikke har det godt i hjemmet. Det kan dog ske, at et barn fjernes akut fra sit hjem. Det er i situationer, hvor det er nødvendigt at barnet straks kommer væk fra hjemmet. Er I udsat for det, er det utroligt vigtigt at kontakte en advokat med det samme, så I kan få hjælp hurtigst muligt. I har krav på selv at vælge en advokat, og samtidig betaler det offentlige udgifterne til denne.

Få en retfærdig sagsbehandling

Den advokat, I vælger, er jeres rådgiver og arbejder kun for at opnå de bedste betingelser for jer. Han eller hun vil være jer behjælpelig med det utal af regler, der gælder ved en tvangsfjernelse. Advokaten vil overvåge kommunens sagsbehandling og pege på eventuelle fejl og gøre opmærksom på, hvis der mangler begrundelser, materiale og undersøgelser. Det er jeres garanti for at få en retfærdig sagsbehandling.

Serviceloven

En tvangsfjernelse hører under Serviceloven. Det er en lov, der er vedtaget for at kunne arbejde med forebyggelse af sociale problemer via rådgivning og støtteforanstaltninger. For at finde de omstændigheder, der berettiger til tvangsfjernelse, skal man især kigge i lovens paragraf 58. Man kan dog ligeledes finde begrundelser i andre paragraffer i kapitel 11 i Serviceloven. De overordnede begrundelser for tvangsfjernelse er bl.a.:

  • Barnet modtager ikke den nødvendige omsorg og eventuelle nødvendige behandling.
  • Barnet udsættes for voldelige overgreb eller udsætter andre for overgreb.
  • Barnet oplever eller har kriminel adfærd, misbrug eller store sociale problemer.
  • Barnet har svært ved at tilpasse sig og har store adfærdsmæssige problemer.

Tvangsfjernelsesprocessen

En tvangsfjernelse skal gå igennem forskellige etaper. Vi kommer kort ind på processen herunder:

  • 1. Forældrekompetenceundersøgelse: Her skal jeres forældreevner vurderes. Det gør kommunen ved at observere jer, når I er sammen med barnet. Der vil ofte også være samtale med en psykolog med i undersøgelsen.
  • 2. Børn og Unge-udvalget: I inviteres til et møde med udvalget, hvor I kan fortælle om sagen set fra jeres perspektiv. Jeres advokat er med og sikrer, at de omstændigheder kommer frem, som kan tale for, at en tvangsfjernelse ikke er den rigtige løsning. Omstændighederne kan være vigtige for den afgørelse udvalget kommer frem til.
  • 3. Samvær: Det er ofte et ønske fra kommunens side at jeres samvær med jeres barn skal overvåges og ikke foregå i jeres hjem. Jeres advokat kan arbejde for at samværet ikke bliver overvåget og i stedet foregår i jeres hjem.
  • 4. Afgørelsen: Der er to muligheder i en tvangsfjernelsessag – hjemgivelse eller tvangsfjernelse. Ender jeres sag med den uønskede tvangsfjernelse kan jeres advokat, hvis i ønsker det, prøve at finde nye oplysninger, der måske kan ændre ved rettens afgørelse.