Valg af selskabsform

selskabsform ogtypeNår man gerne vil i gang som selvstændig, er det letteste umiddelbart at starte en enkeltmandsvirksomhed. Derfor er det også det de fleste iværksættere gør. Det er overskueligt at erhverve sig et CVR-nummer og at blive momsregistreret og i tillæg koster den løbende drift ingenting.

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed

Selvom det er den virksomhedsform, der virker mest tilgængelig, så har enkeltmandsvirksomheden dog nogle ulemper. For eksempel hæfter man personligt i en enkeltmandsvirksomhed. Det vil sige, at du står inde for alt med din personlige formue. Hvis virksomheden er så uheldig at få en erstatningssag på halsen og pengene til betaling ikke findes i virksomheden, så må du selv betale og dermed måske miste hus og hjem. Ved konkurs gælder samme problematik. En anden ulempe er, at det ikke er muligt for virksomheden at eje andre virksomheder. Kan du se en fordel i at opkøbe en konkurrent eller et firma, der må anden måde kan gavne dit eget virke, er det altså ikke muligt. Derudover kan en enkeltmandsvirksomhed ikke ejes af mere end en. Det kan blive lidt tungt at arbejde med, hvis virksomheden har vokset sig stor og succesfuld.

Få et kapitalselskab

Derfor anbefales det på det kraftigste, at du på et tidspunkt laver din virksomhed om til et kapitalselskab. Det vil sige et iværksætterselskab (IVS), et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Et kapitalselskab er modsat enkeltmandsvirksomheden en egen juridisk enhed. Det vil sige, at du som ejer ikke ”er” din virksomhed og skal stå inde for alt personligt. Du og dit selskab bliver i stedet to selvstændige enheder. Dermed adskilles din privatøkonomi også fra virksomhedens. Et kapitalselskab kan ejes af flere og byder simpelthen på flere udviklingsmuligheder for dig som forretningskvinde eller –mand.
Hvis du er ejer af en enkeltmandsvirksomhed skitseres herunder de muligheder du har for at foretage et skift til et IVS eller ApS.

IVS

(Bemærk: IVS er ikke længere en mulighed)Et IVS er møntet på iværksættere, hvilket navnet jo også antyder. Det kan stiftes med 1 kr. som indskudskapital. Det er dog et krav, at du sparer 25% op af selskabets overskud til opsparingen eller egenkapitalen når 50.000 kr. Derefter er der mange, der vælger at omdanne deres IVS til et ApS hvor kapitalkravet er 50.000 kr.
Men det er ikke muligt at få din enkeltmandsvirksomhed omdannet til et IVS. Grunden er at et IVS kun kan stiftes kontant. Hvis man skal omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et selskab kræver det, at din gamle virksomhed skydes ind i den nye.
Ønsker du at stifte et IVS, er du derfor nødsaget til at lukke din enkeltmandsvirksomhed og derpå stifte et IVS. Du skal i den situation være opmærksom på den beskatning, der skal betales af enkeltmandsvirksomhedens værdi. Det gælder også, selvom du overfører alle dine aktiviteter til det nystiftede IVS. Så hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, der har omsætning og forskellige aktiver, er det ikke muligt at få den omdannet til et IVS uden at skulle betale det halve af virksomhedens værdi i skat. (Hvis du har en virksomhed uden fysiske aktiver findes der undtagelser. Tal med en advokat herom.)

ApS

Anpartsselskabet er en utrolig populær løsning. Årligt stiftes der o. 15.000 af slagsen i Danmark. Et ApS kan som før skrevet stiftes med et indskud på 50.000 kr. Indskuddet behøver ikke udelukkende at være i kontanter, men kan også forekomme som et apportindskud. Det vil sige, at hvis du har maskiner, værktøj, arbejdsbil mm. kan værdien af disse aktiver udgøre noget af indskuddet.
Fordelen ved et ApS er, at det er velanset, kan ejes af mere end en og også kan være ejer af andre virksomheder. I tillæg er det muligt at omdanne din enkeltlandsvirksomhed til et ApS. Det kaldes for ”skattefri virksomhedsdannelse” og betyder, at du indskyder din enkeltmandsvirksomhed i det nye ApS. Skatten udskyde til eventuelt salg eller lukning af selskabet. Du skal have hjælp fra advokat og revisor til omdannelsen.

Læs også om stiftelse af I/S interessentselskab her
Læs også og holdingselskab her