Boligkøb for samlevende- og ugift

boligkøb som ugifte og samlevendeDer er mange ting, du skal være opmærksom på, når du ønsker at købe eller bygge en ny bolig sammen med din partner. Og du skal i særdeleshed hold øjne og ører åbne, hvis du og din partner ikke er gift. Det viser sig nemlig, at reglerne for et boligkøb og ikke mindst de efterfølgende arveregler historisk og traditionelt er tilpasset familiemønstre, der ikke på samme vis er så dominerende som for 50 år siden.

Derfor er der en række af forhold, du skal huske på, inden du og din partner køber en bolig. Som vi vil komme ind på i det følgende, drejer det sig både om oprettelsen af et testamente samt det fordelagtige i at lave en samejekontrakt. Det er alle forhold, hvor du bør alliere dig med en advokat, så du kan være sikker på, at tingene foregår efter lovens bogstav.

Hvem arver hvordan?

Inden vi tager fat på samejekontrakter og testamenter, er det en god ide at se nærmere på, hvordan arverækkefølgen egentlig er. I Danmark har vi tre arveklasser, der i en simplificeret udgave ser således ud:

Første arveklasse er afdødes børn. Hvis du er gift fordeles din arv mellem dine børn og din ægtefælle.
Såfremt der ikke er hverken børn eller ægtefælle, havner vi her i anden arveklasse, der består af afdødes forældre. Hvis forældrene er døde, arver afdødes søskende.
Hvis der ikke findes arvinger i en én af de to ovenstående arveklasser, går vi videre til arveklasse tre. Her finder du afdødes bedsteforældre eller deres børn.

Hvis du kaster et blik på disse klasser, vil du se, at der ikke tales om, at papirløse samlevere arver hinanden. Og det er et faktum, som mange mennesker overser. Helt konkret betyder det, at du ikke arver din partner, hvis han eller hun dør, og I ikke er gift. For at ændre på det forhold skal I aktivt lave et testamente. Kun på den måde kan I sikre jer, at den længstlevende kan blive siddende i en bolig.

Opret et testamente og kom sikkert i hus

Hvis I opretter et testamente, kan I sørge for, at den længstlevende får adgang til afdødes formue. Her bør I oprette et udvidet samlevertestamente. Hvis dette ikke er gjort, vil formuen tilfalde afdødes børn eller andre personer, som det gælder ifølge arveloven. Det er en uholdbar situation, som blot er et resultat af en gammeldags lovgivning, der desværre ikke er up-to-date, hvad angår de familieforhold, som ses i dag.

En samejekontrakt gør livet lettere

Hvis du og din kæreste køber en bolig sammen, skal I være opmærksomme på, at I ikke er dækket af den samme lovgivning som gifte par. Det betyder, at det kan blive meget svært at komme af med den fælles ejendom, hvis I ikke på forhånd er enige om, hvordan det skal gøres.

Med en samejekontrakt er der alle muligheder for at tage denne konflikt i opløbet. Her er det på forhånd bestemt, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og I slipper dermed for en lang opslidende proces, der både økonomisk og personligt kan blive en dyr og opslidende affære. I kan få lavet en samejekontrakt hos en advokat, og på den måde sikre jer, at jeres boligkøb ikke ender som et finansielt mareridt.

Få en advokat til at råde dig

I det hele taget gælder det, at at samlevende ugifte par, der påtænker at købe en bolig bør søge hjælp og vejledning hos en advokat. Han eller hun kan fortælle jer, hvordan I bør forholde jer, så I både nu og i fremtiden er sikre på, at boligkøbet er en sund forretning. Ironisk nok kan I undgå alt dette rod, hvis I ønsker at gifte jer. Så får I nemlig automatisk formuefællesskab, ligesom arvegangen er sikret.