Reglerne for inkasso

regler for inkassoDet er de færreste, der vil bryde sig om et besøg fra inkasso. For det første, fordi det er en påmindelse om, at man måske ikke har betalt til tiden og for det andet, fordi de fleste ikke kender til hvilke regler, der gælder og, hvilke rettigheder man har. Her får du mere at vide om, hvordan du skal forholde dig, hvis et brev fra inkasso lander i din postkasse.

Hvornår kommer inkasso på tale

En inkassovirksomhed kan blive involveret i en sag, hvis du ikke har betalt dine afdrag eller en faktura. Den du skylder penge – kreditor – kan sende sagen videre til en inkassovirksomhed, der dernæst overtager inddrivelsen af gælden. I det tilfælde gælden videregives til enten en inkassovirksomhed eller eventuelt en advokat, har de pligt til at give dig besked om, hvilken gæld det drejer sig om og, hvem kreditor er. Inkassovirksomheden vil ofte prøve at indgå et forlig med dig, hvor du frivilligt går med til at lave en betalingsaftale og erkende gælden. Hvis du ikke vil vedstå dig gælden eller ikke overholder betalingsaftalen, vil sagen blive overdraget til fogedretten.

Afhængig af dit samarbejde

Inkassovirksomhedens rettigheder er egentlig ret begrænsede. De medarbejdere de sender ud, er afhængige af, at du samarbejder og frivilligt indgår en aftale om betaling. De kan for eksempel ikke kræve, at du lukker dem ind, når de ringer på og, du kan faktisk også afvise at tale med dem overhovedet. Når en kreditor sender en sag videre til en inkassovirksomhed er den bagvedliggende årsag ofte, at inkassovirksomheden har en advokat tilknyttet, som derefter kan sørge for at sagen kommer til fogedretten.

Regler for personlig kontakt

Inden du kontaktes personligt af en inkassomedarbejder, skal du varsles pr. brev. I brevet skal der stå:

  • En dokumentation for den pågældende gæld
  • Dato for hvornår gælden senest skal være betalt. Denne frist skal ligge minimum 10 dage, efter brevet er sendt
  • Dato og sted for besøg
  • Telefonnummer samt adresse på inkassovirksomheden

Inkassovirksomheden må kun tage kontakt til dig personligt, hvis gælden ikke er betalt og fristen udløbet. Er du ikke hjemme på det varslede tidspunkt, har inkassovirksomheden ikke pligt til at varsko dig skriftligt, inden deres næste besøg. Det er ikke tilladt for inkassomedarbejderen at opsøge dig andre steder end i dit hjem – for eksempel på arbejdspladsen eller lignende. Når en medarbejder fra inkasso opsøger dig i dit hjem skal vedkommende vise legitimationskort. Det er et kort som Rigspolitiet udsteder. Du er i din fulde ret til ikke at ville tale med medarbejderen fra inkasso.

Tips i forhold til inkasso

Er du i den uheldige situation, at du ikke har betalt dine afdrag og derfor får et brev fra inkasso, hvor de varsler et besøg, er det en rigtig god ide at skrive til dem. Afslå besøget og skriv til dem, at du sender dem en gældsoversigt og et skema med budget inden en vis dato. Bed dem desuden om at sende gældsdokumenterne så du kan vedkende dig gælden ved at underskrive dem. Gør du det, er der en chance for, at du undgår at skulle møde i fogedretten, hvilket er forbundet med udgifter.

Vis ansvar

Er du ikke i stand til at betale af på gælden en gang om måneden, så meddel inkassovirksomheden det. Når du tager ansvar for din gæld og interesserer dig for, hvordan den skal betales tilbage, kan det være, at de undlader at komme på besøg. Inkassovirksomheden er nemlig i bund og grund kun interesseret i at få dig til at vedkende dig din gæld, så er deres formål opfyldt.

Indgå ikke aftaler her og nu

Får du besøg af en inkassomedarbejder er det vigtigt, at du ikke indgår en betalingsaftale her og nu. Sig at du vil gennemgå din økonomi og vende tilbage. På den måde får du tid til at overveje, hvad du skal gøre. Har du mulighed for det så betal af på din gæld og få den ud af verden. Er du ude for en inkassomedarbejder, der presser dig hårdt eller ikke opfører sig respektabelt, bør du straks anmelde virksomheden til politiet.