Energimærkning af bolig

energimærkning af boligNår en bolig har et energimærke, betyder det, at en køber får indblik i boligens energiforbrug og energieffektivitet. Med andre ord oplyser energimærkningen om den energiøkonomiske side af boligen bl.a. isoleringsgrad, hvad det koster at varme huset op og forbruget af el og vand.

Energimærket har betydning for salgsprisen

Har en bolig et godt energimærke betyder det, at den er billig at varme op og i tillæg holder på varmen. Der er stor forskel på, hvad det koster at varme et stort hus op med et oliefyr af ældre dato i forhold til fjernvarme. Det betyder derfor meget, i hvilken energimæssig stand en bolig er. Et velisoleret og energiøkonomisk hus kan sælges til en højere pris end en bolig, der scorer lavt i energimærkningen.
Når en køber går på boligjagt, er det derfor nemt via energimærket at sammenligne den energimæssige stand, de forskellige boliger er i. Et hus rangeres efter skalaen A2020, som det bedste, til G2020. Energimærkningen på boliger minder således om den måde, hvorpå hårde hvidevarer energimærkes.

Energiplan

Ud over selve mærkningen indeholder den rapport – energimærkningsrapporten – som bliver udarbejdet, også en energiplan. Den beskriver ting, som den nye ejer kan gribe til for at energioptimerer boligen og dermed spare på energiforbruget. Rapporten indeholder to typer af besparelsesforslag:

  • Den ene type forslag retter sig mod ting, det kan betale sig at få udbedret med det samme.
  • Den anden type forslag gælder ting, der er rentable at udbedre, når der skal foretages en renovering eller reparationer på boligen.
  • Rapporten viser – i tillæg til de økonomiske besparelser – den mængde af CO2, som forslagene vil skåne miljøet for.

Hvornår er energimærket påkrævet?

Et hus eller en lejlighed skal have en energimærkning i en salgssituation. Siden 2010 er det slet ikke muligt at sætte en bolig til salg uden, at den har et energimærke, der er gyldigt. En undtagelse er dog, hvis en fritliggende ejendom ikke overstiger 60 m2. Så er energimærket ikke påkrævet. Energimærket er også nødvendigt for, at kommunen kan udstede den ibrugtagningstilladelse, som lovliggør en ny ejers indflytning i boligen.

Ved ejerlejligheder og andelslejligheder

Ved energimærkning af ejer- og andelslejligheder er det ikke den pågældende lejlighed, der får et energimærke. Det er hele ejendommen eller alle ejendommene i foreningen, der mærkes. Som andelshaver eller ejer kan du derfor kræve, at foreningen får udarbejdet energimærket. Der er yderligere en række tilfælde, hvor huse skal energimærkes. For eksempel hvis:

  • Dit hus skal udlejes i en periode på mere end fire uger.
  • Du ejer en bygning, der er over 1000 m2, som skal sælges, udlejes eller overdrages.

Sælgers ansvar

Det er sælgeren, der skal tage initiativ til at få foretaget en energimærkning. Da energimærket er påkrævet, er sælger forpligtet til at få den udarbejdet og udleveret før boligen annonceres i salgsøjemed.

Energikonsulenten

Det er en beskikket energikonsulent, der skal udarbejde energimærket. Konsulenten skal gennemgå ejendommen og dernæst udarbejde energimærkningsrapporten. Konsulenten skal i tillæg indberette mærkningen til det sekretariat, der har med energieffektive bygninger at gøre. Der er to typer af energikonsulenter:

  • Konsulenter, der energimærker huse og bygninger, der er under 500 m2.
  • Konsulenter, der energimærker huse og bygninger, der er over 500 m2. Herunder offentlige bygninger, bygninger til administration, handel og service.
    Retningslinjerne som energimærkningsrapporten skal følge er fastlagt af Energistyrelsen. Energistyrelsen kan afvise en indberetning, hvis der mangler oplysninger eller, hvis der er fejl i rapporten.

Mærkningens gyldighed og pris

Fra udstedelsesdatoen er energimærket gyldigt i ti år. Det gælder også selvom der står fem eller syv år på rapporten. Det kan der i visse tilfælde gøre, fordi energimærkningen tidligere kunne gælde i enten fem, syv eller ti år fra registreringsdatoen. Det er imidlertid lavet om med tilbageværende kraft. Energimærkningen kan genbruges indenfor de ti års gyldighed medmindre boligen renoveres, så det påvirker energiforbruget.

Prisen på en energimærkning afhænger af boligens størrelse, undersøgelsens kompleksitet og antallet af møder. En energimærkning kan fås fra ca. 3500 kr. Er huset over 300 m2, vil den være højere. Du kan indhente flere tilbud, inden du bestiller en energikonsulent.