Børnetestamente

børnetestamenteSom forældre ønsker vi at skabe en god opvækst for vores børn i trygge rammer og med pålidelige voksne omkring sig. Der sker desværre nogle gange ting, der gør at børn oplever en stor sorg og voldsomme omvæltninger i deres liv.

Det kan vi ikke forhindre, men vi kan sikre os selv og vores børn bedst muligt ved at oprette testamenter, der gør det muligt for eksempel at blive boende i samme hus, selvom den ene forælder dør, eller som giver os forældre mulighed for at have indflydelse på hvem, der skal tage sig af vores børn, hvis begge forældre dør. Her kommer vi ind på hvad du kan gøre for at sikre dine børn bedst muligt.

Hvis den ene forælder dør før tid

Det sker jo desværre at et barns mor eller far går hen og dør enten som følge af en ulykke eller af sygdom. Det er naturligvis en stor ulykke for barnet. Til tider er omstændighederne i tillæg sådan, at den tilbageværende forælder ikke kan blive boende i huset enten på grund af, at det er for dyrt eller, fordi huset skal sælges for at betale arven til børnene.

Det sidstnævnte er mest udtalt, hvis forældrene ikke er gift, men lever ”papirløst”. Eller hvis den afdøde har særbørn fra tidligere forhold. I begge tilfælde skal børnene have deres arv straks efter dødsfaldet. Det kan være så stor en økonomisk belastning for den tilbageværende forælder, at huset må sælges. Er forældrene gift kan den tilbageværende forælder vælge at blive sidde i uskiftet bo. Det vil sige, at boet ikke bliver skiftet/fordelt, men overgår til den efterlevende ægtefælle indtil denne dør, gifter sig igen eller af anden årsag ønsker at skifte boet.

Hvordan kan et salg undgås?

Hvis I som forældre ikke ønsker at gifte jer, kan i oprette et udvidet samlevertestamente. Med et sådant testamente er I sikret på lige fod med et ægtepar og får de fleste af de goder med, som følger med et ægteskab.

Dog vil I aldrig have mulighed for at sidde i uskiftet bo som ugifte. I kan også tegne en krydslivsforsikring. Det er en forsikring, der bliver udbetalt skattefrit, hvis en af jer dør. Den kan eventuelt tegnes i tillæg til det udvidede samlevertestamente. Ønsker I ikke et udvidet samlevertestamente, kan krydslivsforsikringen være en hjælp til at betale arven til den afdødes børn.

Hvis begge forældre dør før tid

Det værst tænkelige for børn er, at deres forældre dør. Det eneste man som forældre kan gøre, er at have taget sine forholdsregler, hvis uheldet er ude. Det gør man sikrest med et børnetestamente. I det kan I som forældre ønske hvem, der skal tage sig af jeres børn – så at sige være deres nye forældre – hvis I begge dør.

I kan ligeledes beskrive, om de værger, I udpeger, skal have et tilskud fra børnenes arv som hjælp til at opfostre jeres børn. Et sådan tilskud kan kun bruges på børnene. Det er naturligvis en rigtig god ide, hvis I taler med dem I vælger som værger. De skal selvfølgelig være indforstået med den opgave de påtager sig. Det er jo et stort arbejde at opdrage et eller flere børn.

Statsamtet tager den endelige beslutning

Det skal dog lige siges, at et børnetestamente kun beskriver jeres ønsker og det, I mener, der vil være den bedste løsning for jeres barn. Naturligvis vil der blive kigge på dette, men det er Statsamtet, der skal tage den endelige beslutning om, hvem jeres børn skal vokse op hos. Men hvis I opretter et børnetestamente, har I gjort alt, hvad I som forældre kan gøre, for at give jeres børn en god og kærlig opvækst i det tilfælde, at I går bort før tid.