Købsaftale Bolig

En købsaftale er det, der tidligere blev kaldt en slutseddel. Det er en juridisk kontrakt mellem køber og sælger, som udarbejdes af den ejendomsmægler, som sælger samarbejder med. Købsaftalen indeholder bl.a. oplysninger om kontantprisen, udbetalingen, finansieringen, tidsfrister og overtagelsesdatoen.

Når købsaftalen er underskrevet

købsaftaleDet er normalt køber, der underskriver købsaftalen først. Indtil sælger har underskrevet købsaftalen, betragtes den som et tilbud fra køber. Derfor er det muligt for køber at trække tilbuddet tilbage inden sælger har underskrevet. Når først både køber og sælger har skrevet under, er aftalen bindende.

Fortrydelsesfrist

Som boligkøber har man imidlertid en fortrydelsesfrist. Den løber over seks hverdage og giver køber mulighed for at trække sig fra aftalen mod at skulle betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. Fortrydelsen skal meddeles skriftligt til sælger eller sælgers ejendomsmægler, inden fristen er udløbet. Betalingen på 1 % af købesummen skal ligeledes være betalt inden fristen udløber. Betalingen skal ske til enten sælger eller sælgers ejendomsmægler.

Advokatforbehold

Hvis man som køber ikke har mulighed for at lade en advokat gennemgå købsaftalen, før man skriver under, er det en god ide at få indsat et advokatforbehold i aftalen. Det betyder, at man skriver under på den betingelse, at ens advokat kan sige god for aftalen. Advokaten vil se på alle aspekter af købet. Det vil sige, både købsaftalens konkrete indhold, købers muligheder rent økonomisk for at kunne betale de månedlige ydelser mm. samt forholde sig kritisk til prisen på boligen og undersøge tilstandsrapporten. Har advokaten indvendinger, som betyder, at køber trækker sit tilbud tilbage, falder handlen bort uden, at køber skal betale godtgørelsen på 1 %.

Køber skal selv tilføje forbeholdet

Da 1 % af købesummen på en bolig kan være et temmelig stort beløb at betale i godtgørelse, er det derfor klart at anbefale at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen og få en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen. Advokatforbeholdet er ikke en fast del af en købsaftale. Det betyder, at man som køber selv skal bede om at få det tilføjet. For advokatforbeholdet vil fristen ofte aftales til seks dage, men den kan om nødvendigt være længere, hvis der skal foretages yderligere undersøgelser, før en beslutning tages.

Hvad indeholder en købsaftale?

En købsaftale i forbindelse med en bolighandel indeholder de aspekter og oplysninger, der anses for de vigtigste i relation til handlen. Derfor bør man som køber læse aftalen grundigt, og det kan være en god ide at lade en boligadvokat gennemgå den. Det er muligt at ændre købsaftalen, hvis man ønsker at komme med et købstilbud på andre betingelser og vilkår end dem, der er nedskrevet i aftalen. De oplysninger, der skal stå i en købsaftale, er følgende:

  • Køber og sælgers navn og adresse.
  • Boligens beliggenhed samt kommune og matrikelnummer.
  • Kontantpris.
  • Overtagelsesdato.
  • Løsøre osv., der er en del af handlen.
  • Tidsfrister for udarbejdelse og underskrivning af skøde.
  • Køber og sælgers pengeinstitutter.
  • Deponering af restkøbesum og udbetaling.

Henvisninger til de øvrige dokumenter, der vedrører handlen for eksempel: