Socialret

Socialret dækker over de områder af loven du ofte vil stifte bekendskab med, hvis du er særligt udsat f.eks. psykisk syg, kontanthjælpsmodtager, hjemløs, stofmisbruger m.m.
Området dækker dog også områder som ansøgning og asyl og familiesammenføring m.v.