Skilsmissesæreje

skilsmissesærejeHvis man opretter en ægtepagt med skilsmissesæreje, betyder det, at man som ægtefæller ikke har fælleseje i tilfælde af skilsmisse eller separation, men kun i tilfælde af, at den ene dør. Det vil sige, at hvis man går fra hinanden, tager man hver især det med sig, som man bragte ind i ægteskabet. Dør den ene derimod skal boet deles ligeligt.

Det har dog vist sig, at der er alvorlige følgevirkninger ved denne type ægtepagt, og det anbefales derfor ikke længere at benytte den. I stedet anbefales en ægtepagt med kombinationssæreje.

De ulemper, der er med et skilsmissesæreje, viser sig, hvis den ene ægtefælle dør og det fælles bo skal gøres op og dernæst deles. Som nævnt tidligere har ægteparret fælleseje i tilfælde af dødsfald. Det vil sige, at uanset størrelsen på den formue de to ægtefæller hver især bragte ind i ægteskabet, skal boet deles lige. Det betyder, at hvis den efterlevendes formue er større end den afdødes, skal den efterlevende dele sin formue med den afdødes arvinger.

Har den afdøde større gæld end formue, skal en del af den efterlevendes formue gå til afdødes kreditorer.

Det er en uhensigtsmæssig situation for den efterlevende, som kan miste en stor del af sin formue på den bekostning. Derfor frarådes det at oprette en ægtepagt med skilsmissesæreje.