Sådan ændrer du forældremyndigheden

ændring af forældremyndighedHvis du har et barn som du ønsker at få forældremyndigheden over eller hvis du gerne vil have eneforældremyndigheden over dit barn, er det nødvendigt at kontakte Statsforvaltningen og starte en sag om forældremyndighed. På www.statsforvaltningen.dk kan du sende en ansøgning til Statsforvaltningen angående forældremyndighed. Herefter vil du blive indkaldt til møde sammen med barnets anden forælder.

Statsforvaltningens rolle

Formålet med mødet på Statsforvaltningen er at få jer som forældre til at blive enige. Er det ikke muligt at opnå en enighed vedrørende forældremyndigheden og/eller enighed om, hvor barnet skal bo, så kan begge forældre hver især anmode retten om at behandle sagen. I Statsforvaltningen er det ikke muligt at træffe den endelige afgørelse om, hvor barnet skal bo eller om, hvem der skal have forældremyndigheden. Det påhviler alene retten at beslutte det. Statsforvaltningen kan dog angive en midlertidig løsning, som er gældende, til retten har afsagt den endelige dom i sagen.

Hvis sagen kommer for retten

Hvis du skal i retten med en forældremyndighedssag, er det en god ide at give Statsforvaltningen besked om, hvilken advokat, der skal føre sagen i retten. Gør du det giver retten automatisk advokaten besked om, hvornår sagen er blevet modtaget. Dernæst ansøger advokaten om fri proces (såfremt din økonomiske situation lever op til betingelserne for fri proces, kan du få advokathjælp gratis, når sagen kommer i retten), indkalder dig til et møde og sender et processkrift afsted til retten.

Mulighed for afvisning

I 2012 helt nøjagtigt d. 1. oktober kom der en lovændring, der gør, at Statsforvaltningen kan afvise en forældremyndighedsanmodning. Statsforvaltningen kan tage den mulighed i brug, hvis de vurderer at sagen ikke har ændret karakter siden sidste anmodning blev indsendt. Bliver en sag afvist kan afgørelsen sendes videre til domstolene, der så vil foretage deres afgørelse.

Forældremyndighed – alene, sammen eller ingen

Det har stor betydning, om du har eneforældremyndigheden over dit barn, deler forældremyndigheden med den anden forælder eller ikke har nogen del i forældremyndigheden.

Hvis du deler forældremyndigheden med barnets anden forælder, skal I være enige om de vigtige beslutninger, der skal foretages gennem barnets liv. Det kan være religion, skolevalg, uddannelse, lægebehandling ved alvorlige tilfælde, udstedelsen af pas, flytning til udlandet mm. Det er også begge forældres ret at være med ved skole/hjemsamtaler, forældremøder og sociale sammenkomster i regi af skole/fritidsordning. Bopælsforælderen – den forælder barnet har adresse ved – har dog lov at bestemme mere end samværsforælderen.

Har du eneforældremyndigheden over dit barn, er det alene dig, der bestemmer alle de vigtige beslutninger med hensyn til barnet. Du kan også frit bosætte dig i udlandet sammen med barnet.
Har du slet ikke del i forældremyndigheden, har du intet at skulle have sagt med hensyn til barnet, men har dog ret til at være sammen med barnet. Det er også din ret at få viden om skoleforhold, lægebehandlinger samt fra de sociale myndigheder.

Når en fælles forældremyndighed ophæves

I forældreansvarsloven står der, at for at ophæve en fælles forældremyndighed, skal der være antagelser om, at I som forældre ikke er i stand til i fællesskab at varetage samarbejdet om barnet, så det gavner barnet. Det vil i praksis typisk sige at:

  • Forældrene har mange alvorlige konflikter
  • Der ingen kommunikation er mellem forældrene
  • Der ikke er et samarbejde om de vigtige beslutninger i barnets liv
  • Der er uenighed om rådgivning og hjælp fra skole, PPR og kommune
  • Der ikke er enighed om barnets religion
  • Der er uenighed vedrørende lægelige indgreb eller medicinering

Der skal for det meste noget mere til at ophæve en fælles forældremyndighed, end at forældrene ikke er enige om for eksempel skolevalg. Er du usikker på, hvordan du står, er det en god ide at rådføre sig med en advokat. De kan vurdere din sag.