I/S Interessentskab

I/S selskabInteressentskabet også kaldet et I/S minder på flere måder om en enkeltmandsvirksomhed. Til forskel fra en enkeltmandsvirksomhed skal der dog være minimum to ejere i et interessentskab. Et interessentskab kan altså også minde om et kapitalselskab med flere ejere. Til forskel fra kapitalselskaberne hæfter ejerne dog personligt i et interessentskab. Her forklarer vi, hvad et interessentskab er, hvilke overordnede regler, der er for driften og, hvordan det stiftes.

Ejerne hæfter

Et interessentskab fungerer som en selvstændig enhed juridisk set. Ejerne også kaldet interessenterne er ansvarlige for de forpligtelser, som virksomheden har overfor kunder, leverandører og lignende. Derfor hæfter de personligt og ubegrænset. Det vil sige, hvis interessentskabet har gæld hæfter ejerne med hele deres personlige formuer. Det kan få store økonomiske konsekvenser for ejerne, hvis uheldet er ude. For at undgå risikoen for at skulle går fra hus og hjem, kan interessentskabets virksomhedsstruktur til tider være sådan skruet sammen, at ejerne af interessentskabet er selskaber. Aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber (på vej ud) og på den måde er der en begrænset hæftelse for ejeren.

Hvordan stiftes et interessentskab?

Det er ganske enkelt at stifte et interessentskab. Der er nemlig ikke, som ved stiftelsen af selskaber, krav om stiftelsesdokument, vedtægter mm. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt at udforme en interessentskabskontrakt. Den skal benyttes, når virksomheden skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

En anden ting, man slipper for ved at oprette et interessentskab i forhold til et selskab, er indskud af selskabskapital. I det tilfælde, at interessentskabet skal være momspligtigt og have CVR-nr. er det nødvendigt at registrere det hos Erhvervsstyrelsen. Er det ikke nødvendigt med et CVR-nr., er det heller ikke nødvendigt at registrere det hos Erhvervsstyrelsen. Registreres det ikke hos Erhvervsstyrelsen består stiftelsen kun i interessenternes aftale om samarbejde.

Lovgivning og krav

Da der ikke gælder den samme lovgivning og de samme krav til interessentskaber som til kapitalselskaber såsom aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, er der ingen krav om indskud af kapital samt ledelse og lignende. Et interessentskab er dog underlagt bogføringsloven og skal derfor bogføres efter denne. Modsat et kapitalselskab skal et interessentskab ikke sende et årsregnskab ind til Erhvervsstyrelsen. På den måde spares udgifter til revisor.

Afgifter og skatter

Et interessentskab er det, man kalder en selvstændig juridisk enhed. Derimod er det ikke et såkaldt selvstændigt skattesubjekt. Det vil sige, at det er ejerne altså interessenterne, der beskattes af deres andel af indkomsten og ikke interessentskabet. Som udgangspunkt skal et interessentskab betale moms.

Interessentskabskontrakt

Da et interessentskab ikke er underlagt ret mange lovgivningsmæssige krav, kan det få den konsekvens at virksomhedens ejere internt kan komme i tvivl om hvilke regler, der egentlig gælder for deres samarbejde i interessentskabet.

Det kan for eksempel gøre sig gældende, hvis en interessent gerne vil ud af virksomheden. Derfor vil det altid være en stor fordel at have udarbejdet en interessentskabskontrakt. I den skal der stå hvilke regler og bestemmelser, der gælder mellem virksomhedens ejere, så man undgår splid og uenighed.

Kan være et godt alternativ

I forhold til et aktieselskab og et anpartsselskab, der koster henholdsvis 500.000 kroner og 40.000 kroner at oprette, er interessentskabet muligt at oprette uden, at man er afhængig af en økonomisk ballast. Ulempen ved et interessentskab er, at man som ejere hæfter personligt, hvilket man ikke gør i et selskab.

Nu er det imidlertid muligt at oprette et iværksætterselskab, hvor man kun skal indskyde 1 krone i selskabskapital og stadig ikke hæfter personligt. I et selskab, kan man også være flere ejere og derfor er et iværksætterselskab et godt alternativ til et interessentskab. Det er meget betrykkende at vide, at man ikke sætter familiens hjem over styr, fordi man gerne vil prøve kræfter med et liv som selvstændig.