Familieadvokat

familieadvokatStår du overfor en vanskelig skilsmisse? Eller er der problemer med bodelingen efter dine forældres død? Har du behov for at få udarbejdet et testamente? Så har du brug for en familieadvokat. En familieadvokat er nemlig en advokat, der har specialiseret sig i rådgivning indenfor familie- og arveret. Her fortæller vi lidt mere om familieadvokatens arbejde.

Familieadvokatens arbejdsområder

En familieadvokat giver rådgivning og sparring og er med til at skabe en tryg situation for sine klienter, når de er blandet ind i svære konflikter og problemstillinger. De områder, som en familieadvokat beskæftiger sig med, er:

En familieadvokat kan også være behjælpelig med at give et såkaldt familietjek. Det er et tjek af en families økonomiske og juridiske situation og kan skabe et overblik og forebygge eventuelle kommende konflikter.

Familieadvokaten som rådgiver

Desværre kommer rigtig mange familier ud for at skulle igennem en skilsmisse. Derfor arbejder mange familieadvokater ofte med et pars situation i forbindelse med bruddet. Det er en rigtig god ide at kontakte en familieadvokat allerede, når du overvejer en skilsmisse. På den måde kan du finde ud af, hvordan din økonomiske og juridiske situation er, hvis du bliver skilt. Her kan du betragte advokaten som rådgiver fremfor konfliktløser. På sammen måde kan du henvende dig til en familieadvokat og få rådgivning, hvis du skal have udarbejdet et testamente eller en ægtepagt. Begge dele kan laves på flere forskellige måder med store konsekvenser for de involverede, så søg rådgivning inden du beslutter dig.

Varetager de juridiske dokumenter

Familieadvokaten er også behjælpelig, når du har truffet den beslutning at du vil skilles. Ved en skilsmisse skal der tages stilling til rigtig mange ting og, måske har du og din ex-partner det ikke særlig godt. Det kan være en voldsom opgave at splitte det fælles hjem. Der skal tages stilling til, om jeres fælles bolig skal sælges eller, om en af jer skal blive boende. Samværet med børnene skal besluttes og hvor de skal have bopælsadresse. Familieadvokaten kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig og stå for udarbejdelsen af de juridiske dokumenter i forbindelse med de aftaler I laver. Når det drejer sig om en ægtepagt eller et testamente, er det ligeledes familieadvokaten, der tager sig af papirarbejdet.

Bobestyrer

Det er også familieadvokaten, der fungerer som bobestyrer, i sager hvor arvingerne ikke kan blive enige om at dele arven. Advokaten udpeges enten af skifteretten eller er udpeget af den afdøde i testamentet. Det er bobestyreren, der tager alle de afgørelser, der har at gøre med behandlingen af boet. Er det væsentlige afgørelser, skal de dog forelægges arvingerne før en afgørelse træffes. Man har en bobestyrer, fordi arvingerne ikke må råde over den afdødes midler, inden skifteretten har været inde over.

Familieadvokaten som mediator

Når der opstår konflikter, hvad der desværre ofte gør for eksempel ved skilsmisser, hvor begge parter er sårbare og rystede, kan familieadvokaten træde til som mediator. Som mediator prøver man at bygge bro mellem de stridende parter. Mediator kan med et andet ord også kaldes en mægler. Advokaten prøver som upartisk tredjepart og på en konstruktiv måde at løse den konflikt, der er opstået. Det vil sige, at mediatoren ikke tager noget parti, men helt neutralt hører begge parters udlægning af sagen og sørger derefter for, at de stridende parter begge aktivt deltager i konfliktens løsning. På den måde opnås der en løsning, der er brugbar for begge parter. Det er muligt, hvis det er et ønske fra de uenige parter, at deres respektive advokater deltager i mediationen. Ønsker de det kræver det dog, at det aftales på forhånd.