Hvad er uskiftet bo?

uskiftet boHerunder gennemgår vi de generelle fordele og ulemper i forbindelse med begrebet uskiftet bo. Hvis du mister din ægtefælle, kan du som efterlevende under nogle omstændigheder vælge, at arven ikke skal skiftes, hvilket vil sige, at den ikke fordeles mellem arvingerne – for eksempel jeres fælles børn.

Det hedder at ”sidde i uskiftet bo”. På den måde kan den efterlevende ægtefælle råde over den formue, som den afdøde efterlod sig. Et uskiftet bo kan vare resten af den efterlevendes liv med mindre vedkommende gifter sig igen.

Ved du om du sidder i uskiftet bo?

Det sker, at der er nogle, der ikke ved om de sidder i et uskiftet bo eller ej. Derfor kan du se herunder, hvad der skal til for at kunne sidde i et uskiftet bo:

  • Du var gift med den afdøde, da han eller hun døde.
  • Din ægtefælle havde børn.

Det skal dog pointeres, at du ikke nødvendigvis sidder i et uskiftet bo, fordi du kan nikke ja til de to udsagn. Da dødsboet blev behandlet, blev der af skifteretten udstedt en attest, hvorpå du kan se, om du sidder i uskiftet bo.

Hvilke fordele har et uskiftet bo?

Det umiddelbare formål med at sidde i et bo, som ikke er skiftet er, at den afdødes børn ikke skal have udbetalt deres arv med det samme. Hvis den længstlevende ikke vælger det uskiftede bo som mulighed, skal vedkommende betale ¼ af den fælles formue til børnene. (Hvis ægtefællerne har udarbejdet et testamente til gensidig sikring, kan det dog være mindre.)

Men ¼ af den fælles formue er meget og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den længstlevende. Ved at undlade at skifte boet kan den efterlevende ægtefælle ofte fortsætte sit liv nogenlunde som før – uden for eksempel at skulle sælge huset. Den efterlevende kan nemlig ret frit anvende de midler den afdøde efterlod sig. Så længe det er indenfor det, der kan anses som normalt, må midlerne bruges på rejser og forbrug mm. Den længstlevende er forpligtet til at vedligeholde arven – for eksempel et hus – men må til gengæld gerne sælge huset, hvis vedkommende ønsker at flytte.

Hvilke ulemper har et uskiftet bo?

Her kommer nogle af de mest gængse ulemper:

  • Hvis din afdøde ægtefælle har særbørn er det ikke sikkert, at du kan sidde i et uskiftet bo. Det kræver nemlig at særbørnene skriver under på, at du må det. Det er jo ikke sikkert de vil det, når deres mor eller far er død. En god ide er derfor at spørge børnene sammen, mens I begge lever. Hvis særbørnene giver deres tilladelse, skal der udarbejdes en forhåndssamtykkeerklæring. Erklæringen oprettes ofte sammen med et testamente og af en advokat.
  • Som før nævnt må du ikke misligholde boet. Begrænsningerne i forbindelse med dette retter sig især mod arveforskud, overdådige gaver og store pengebeløb. Sælger du dit sommerhus under markedspris til en af dine børn, kan rabatten blive betragtet som en gave, der har en størrelse, der er så stor, at salget ikke er tilladt. Helt almindelige gaver og forbrug er tilladt.
  • Det kan ligeledes medføre begrænsninger i de muligheder, du har for at skrive et testamente, fordi du kun kan råde over de midler, du efterlader dig. Har du børn vil de være dine såkaldte tvangsarvinger og skal arve 25 procent af det, du efterlader. Det vil sige, at du kun kan bestemme over 75 procent af den halvdel, der er arven efter dig.
  • Hvis du ønsker at gifte dig igen skal boet skiftes. Alternativt kan du levet i et ”papirløst” forhold.
    Når du sidder i uskiftet bo overtager du den afdødes gæld. Også den der måske er ukendt for dig. For at undgå, at der dukker ukendt gæld op indrykkes, der et proklama i Statstidende. Det betyder at dem, der mener, de har penge til gode hos den afdøde, skal komme frem med deres krav inden, der er gået 8 uger. Efter denne frist kan den efterlevende danne sig et overblik og beslutte, om det er det uskiftede bo, der er den bedste løsning.