Erstatningsadvokat

erstatningsadvokatHvis man kommer ud for at blive tilført enten fysisk eller økonomisk skade, kan man være berettiget til en erstatning. Hvis den der har forvoldt skaden ikke vil erkende sit ansvar, kan det blive nødvendigt for den skadelidte at alliere sig med en erstatningsadvokat, der kan hjælpe vedkommende med at hævde sin ret. Drejer det sig om en økonomisk skade, har erstatningen kun til formål at genoprette den skadelidtes økonomi, til det den var før skaden. Det er ikke tilladt, at den skadelidte tjener på skaden.

Personskade

Hvis det drejer sig om en personskade, findes der grundlæggende fem poster i forbindelse med erstatningssager:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Udgifter til behandling
  • Varige mén
  • Tabet af erhvervsevne
  • Andre tab blandt andet omkostninger til advokat

Det er ofte et forsikringsselskab, der er modparten i erstatningssager, men det kan også være skadevolderen.

Sørg for en god sag

For at være sikker på, at en erstatningssag holder i en retssag, må man være godt forberedt. Det bedste er, hvis der findes et godt bevismateriale. Det kan for eksempel dreje sig om et vidne, der var tilstede, da skaden skete, det kan være et foto, der beviser, hvad der skete eller et teknisk bevis af en slags, der kan placere ansvaret hos den ansvarlige.

Skaden skal registreres

Det er meget vigtigt at skaden registres i den skadelidtes lægejournal. Man skal ikke gå og skjule sine smerter for eksempel efter en arbejdsulykke. Det er vigtigt at skaden anmeldes så hurtigt som muligt, så der kan tages hånd om den. Sikkerhedsrepræsentanten på en arbejdsplads ved, hvordan det skal foregå. Det er vigtigt, at den skadelidtes læge står for at ordinere eventuel behandling. Hvis ikke kan den skadelidte blive mistænkt for at have brugt unødig mange penge på behandling. Det er i tillæg en rigtig god ide for den skadelidte at føre en dagbog, der beskriver vedkommendes gener. Måske kan den indgå som bevismateriale i retten, men uanset kan den være en stor hjælp for læger og behandlere, når de skal ordinere den bedste behandling.

Kontrol af erstatningsudspil

Lad altid erstatningsadvokaten kontrollere det erstatningsudspil, som forsikringsselskabet har. Man skal altid huske, at et forsikringsselskab er drevet af at tjene penge til deres ejere. Derfor vil de gerne betale så lidt som muligt i erstatning, så der bliver så meget som muligt til selskabets ejere. Det betyder, at deres erstatningsudspil ofte er alt for lille.

Andre skader

Hvis en sag drejer sig om, at en person har forvoldt skade på en andens ejendele er den skadelidte måske også berettiget til en erstatning. Også her gælder det dog, at det er rigtig godt at have vidner eller andre beviser. Er det en sag, der bygger på påstand mod påstand, er det ofte svært at få en erstatning.

Forbrugersager

Når man er forbruger, har man ret til erstatning, hvis en ting man har købt ikke dur efter hensigten eller er i stykker. I nogle tilfælde kan man få pengene tilbage, men ofte gælder det, at man kan få en tilsvarende vare. I det tilfælde, at man ikke er tilfreds med erstatningen man får, kan man vælge at indgive et søgsmål mod den, man har købt varen af. Tal dog altid med en advokat, med speciale i erstatningssager først. Han eller hun kan hjælpe med at gøre det, så der ikke kommer forurettede følelser i klemme og ødelægger sagen.

Injurier

Hvis man oplever, at en avis bringer noget om en selv, som ikke er sandt, kan man anlægge an injuriesag mod avisen. Men en sådan sag indeholder juridiske spidsfindigheder, så man skal altid kontakte en erstatningsadvokat for at høre, om man har en reel mulighed for at blive sagens vinder. Man kan også lægge sag an, hvis man er bliver udsat for diskrimination. For eksempel hvis man er homoseksuel også her får man brug for en erstatningsadvokat.