Hvad er socialret?

socialretSocialretten handler om de sociale rettigheder, man har som borger i Danmark. I det velfærdssystem vi har opbygget i Danmark er de sociale rettigheder en meget vigtig del, som sikrer, at alle kan leve et værdigt liv uanset opvækst og livssituation. De sociale rettigheder kan inddeles i de rettigheder, der har at gøre med pengerettigheder og dem, der har at gøre med omsorgsrettigheder. Vi kommer ind på hvad socialret er og, hvordan du kan benytte en advokat, hvis du kommer i klemme i systemet.

Pengerettigheder

For at undgå, at borgerne i Danmark kommer til at leve et liv i fattigdom sørger vores velfærdssamfund for, at vi kan få økonomisk hjælp, hvis vi er så uheldige at miste vores arbejde eller ikke er i stand til at arbejde på grund af invaliditet, sygdom eller alderdom. Pengerettighederne er således til for at kompensere for et indtægtstab.

Omsorgsrettigheder

Hvis du ikke kan tage vare på dig selv for eksempel i forbindelse med et handicap eller alderdom, sørger omsorgsrettighederne for, at du kan få hjælp. Det samme gælder, hvis du ikke er i stand til at tage dig af dit barn. Omsorgsrettighederne er således til for at erstatte eller supplere egenomsorgen.

Socialrettens berøringsflader

Den sociale sikring har et grundlæggende slægtsskab med forsikringsretten og erstatningsretten. I tillæg har den sociale sikring grænseflader, der støder op til konkurrenceretten, da social sikring i EU regnes som del af en fri bevægelighed med hensyn til arbejdskraft og tjenesteydelser. Derudover er socialretten kendetegnet ved de mange konventionsregulerede sociale rettigheder, hvor blandt andet EMK spiller en rolle. Omsorgsrettigheder så som sygebehandling og handicapydelser har grænseflader til sundhedsretten.

Hvad henvender folk sig om

I den lokale Kommune henvender folk sig ofte med spørgsmål og problematikker i forhold til de områder, der er dækket af socialretten. Her nævner vi de typiske områder, som borgernes henvendelser angår.

 • Kontanthjælp
 • Aktiveringshjælp
 • Dagpenge for eksempel ved barselsorlov, forældreorlov eller sygdom
 • Flexjob og revalidering
 • Ledighed
 • Førtidspension og andre typer af pensioner
 • Beskæftigelsessystemet
 • SU
 • Uddannelse
 • Boligstøtte
 • Servicetilbud til handicappede og ældre
 • Handicapydelser
 • Boformer
 • Hjemmehjælp
 • Pasningstilbud
 • Tvangsfjernelse af børn samt frivillig fjernelse

Få advokatbistand

Der er en stigning i de sager, der kommer for en almindelig domstol, når de har været igennem det klagesystem, der er tilknyttet de socialretslige anliggender. Hvis du er kommet i klemme i systemet og ikke mener, at du er blevet retfærdigt behandlet, er det en god ide at opsøge en familieadvokat. En advokat kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan komme videre bedst muligt.

Har du fået afslag?

Det er et stort problem, at mange, der får et afslag fra forvaltningen med hensyn til sociale ydelser, ikke kan forstå den afgørelse, de har fået. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at få en advokat til at hjælpe med at forstå, hvad forvaltningen mener og, hvorfor de har givet et afslag. Når advokaten kigger på afgørelsen, kan han eller hun også komme med en juridisk vurdering i forhold til, om det er en ide at klage over afgørelsen. Vurderer advokaten at en klage er berettiget vil vedkommende ligeledes kunne fortælle, hvad begrundelsen for klagen skal være.

Få hjælp til at klage

Har du fået afslag på en offentlig ydelse og er usikker på, hvordan du kommer videre kan en advokat hjælpe dig i forbindelse med, hvilken instans du skal klage til og med udarbejdelsen af klagen. Det er dig selv, der skal skrive klagen, som skal sendes i dit navn, men advokaten kan vejlede dig om klagens indhold. Altså om, hvad der helt konkret skal stå i klagen.

Er du for sent ude med klagen?

Hvis du ikke har fået klaget i tide kan en advokat hjælpe dig med at undersøge, om der er mulighed for at få sagen taget op igen. Og skulle du ønske at føre en retssag, kan advokaten selvfølge hjælpe dig med den.