Hvad er AB92?

ab92Du har måske hørt om AB 92 i almindelige tale. Det er et regelsæt af alle de lovpligtige betingelser, der findes i forbindelse med byggeri.

AB 92 har til formål at dække alle dele af en byggeopgave både for håndværkere, bygherre og andre involverede partere. Den dækker over alle størrelser af byggerier lige fra privat parcelhus til større offentlige byggerier. Dette betyder, at den er yderst omfattende, og det kan altså være en god idé at få professionel rådgivning fra en dygtig advokat, hvis du skal foretage et byggeri.
Inden for entreprise findes i øvrigt et reglsæt ved navn ABT93 og til private projekter et reglsæt ved navn AB-Forbruger.

Dele af de forskellige reglsæt minder meget om hinanden, men er tilrettet opgavetypen.

Hvad indeholder AB 92?

AB 92 indeholder mere eller mindre alt, hvad der bør nævnes af lovpligtige regler i forbindelse med et byggeri.

Først og fremmest beskrives reglerne omkring aftalegrundlaget, hvor du blandt andet finder informationer omkring reglerne for bygherres udbud samt entreprenørens tilbud og endeligt den færdige aftale og overdragelsen af rettigheder og forpligtelser.

Herefter går regelsættet mere i dybden med de forskellige parters sikkerhedsstillelse og forsikring. Det er ofte denne del af sættet, der er utrolig vigtigt, da overholdelsen af reglerne under dette stykke kan betyde utrolig mange økonomiske forskelle, hvis der skulle opstå problemer.

Det næste, der gennemgås er alle reglerne vedrørende selve udførelsen af entreprisen. Herunder hører for eksempel regler for tilsyn og forbehold for ændringer og lignende.

Med i AB 92 indgår også en række love omkring betalingsbetingelser fra bygherre samt reglerne for, hvordan man skal gribe en eventuel forlængelse af tidsfristen eller forsinkelse an.

Slutteligt i regelsættet indgår også en masse love vedrørende arbejdets aflevering og eventuelle mangler eller fejl. Som bygherre er denne del specielt vigtig for dig, da den vil kunne spare dig for mange eventuelle unødige omkostninger, hvis der skulle opstå nogle problemer efter byggeriet.

Hvilken betydelse har AB 92 for mig?

Hvis du er bygherre og skal foretage et nyt byggeri stiller AB 92 altså en lang række forskellige krav til dig, men den fungerer på samme tid også som din sikkerhed. ( Se dem alle her)

Hvis der undervejs opstår nogle problemer, hvad enten det er i forbindelse med aftalen, prisen eller selve entreprisen, så vil du altså kunne henvise til dette regelsæt og sørge for, at alt forløber sig, som det bør.

Regelsættet er lavet med det formål, at alle parter i forbindelse med et byggeri overholder alle deres aftaler. Den er altså en rettesnor for, hvordan alt bør forløbe sig. Det er ofte dette sæt, der henvises til fra boligadvokater og andre professionelle rådgivere, hvis der er nogle ting, der ikke er, som de skal være. Dette viser altså sort på hvidt, hvem der brudt de officielle regler.

Find professionel hjælp i forbindelse med byggeri

Der er utrolig mange ting at tage stilling til i forbindelse med et byggeri, og derfor anbefales det altid at søge professionel hjælp.

En af de måder du kan få hjælp på, er ved at du hyrer en dygtig boligadvokat. Boligadvokater er eksperter i alt inden for bolighandel og byggeri, og de kender til samtlige regler i AB 92.

Som privat person kan det være uoverskueligt at have styr på alle reglerne og lovene, der findes i AB 92, og det er derfor en stor hjælp at have en dygtig advokat med ind over byggeriet til at hjælpe med rådgivningen.

Det er som regel blandet, i hvor stort et omfang, man har brug for hjælp fra sin advokat. Derfor tilbyder de fleste advokatfirmaer at lave en løsning, der matcher netop dine behov. Dette er for at undgå ekstra unødige omkostninger for dig som bygherre, da der naturligvis ikke er brug for lige så meget hjælp ved et byggeri af et mindre sommerhus end for eksempel en større offentlig bygning.

Når du kigge rundt efter en dygtig advokat, vil de forskellige firmaer altså kunne give dig et tilbud på, hvor meget det vil koste dig at få professionel hjælp med enten dele af byggeriet eller hele vejen igennem fra start til slut.

Ved at finde en dygtig advokat sikrer du dig altså, at du lever op til alle de nødvendige krav og betingelser. Udover dette, vil det også kunne gå hen at være en utrolig god investering, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med byggeriet. Din advokat vil nemlig kunne påpege hvilke regelbrud, der er blevet foretaget, og sørge for at du får den nødvendige kompensation eller afslag i aftalen.