Udlejning af værelse

udlejning af værelseDer er en del forhold at holde styr på, hvis du gerne vil udleje et værelse. Du skal finde ud af, hvor meget du kan tage i husleje. Du skal vide, hvordan en lejekontrakt udformes og hvilke opsigelsesregler, der gælder. Her giver vi gode råd i forbindelse med værelsesudlejning.

Lejekontrakten er vigtig

Du har som ejer af en bolig ret til at leje et eller flere værelser ud, mens du stadig selv bebor resten af huset. Ved udlejning gælder lejeloven, og det er din pligt at udfærdige en kontrakt på skrift, hvis det er et ønske fra lejeren. Det er i tillæg vigtigt at have de vilkår skrevet ned som skal være gældende under udlejningen af værelset. Især hvis du ønsker særlige vilkår. Er disse ikke skrevet ned vil det nemlig altid være lejeloven, der er gældende. I det hele taget vil en skriftlig kontrakt gøre det lettere at undgå uoverensstemmelser mellem din lejer og dig og altså være til jeres begges fordel.
Den kan udformes hos en advokat med speciale i bolig.

Udformning af lejekontrakt

Det er anbefalelsesværdigt at bruge en standardiseret lejekontrakt. Så er du sikker på at alt er med. Du kan finde en sådan på borger.dk. Kontrakten bør indeholde følgende:

 • Både dit navn og lejers navn
 • Overtagelsesdato
 • Værelsets størrelse angivet i m2
 • Hvilke faciliteter lejer har adgang til – vaskemaskine, kælderrum, have, køkken, bad mm.
 • Huslejens størrelse og depositum
 • Varme, gas, el mm.
 • Betalingsdato for husleje og hvilken konto den skal indbetales til
  Regler med hensyn til husdyr
 • Ordensregler, husorden m.m.
 • Hvordan værelset skal afleveres ved fraflytning

Hvad er ordensregler og husorden?

Når begreberne ordensregler og husorden benyttes i en lejekontrakt, henviser de til de regler og vilkår, man som lejer skal være villig til at overholde, når man lejer et værelse i en andens bolig. Det kan for eksempel være i forhold til, hvornår der skal være ro om aftenen. Hvornår lejer må benytte et fælleskøkken og bad. Om der må ryges inde og ude. Hvordan man kan opbevare cykel, bil mm. Alt det der gør at samlivet mellem udlejer og lejer forhåbentligt kan forløbe gnidningsløst. Det er også muligt for dig som udlejer at fraskrive dig ansvaret i forbindelse med visse ting. Det kan være f.eks. din lejers brug af din vaskemaskine. Ved at indføje i kontrakten, at dette sker på eget ansvar, kan du ikke stilles til regnskab for lejerens eventuelt ødelagte tøj.

Opsigelse af lejer

Når du lejer et værelse ud, behøver du ikke at give en begrundelse for opsigelsen, som man ellers skal ved andre lejeformer. Det almindelige opsigelsesvarsel ved udlejning af et værelse uden selvstændigt køkken er på en måned. Varslet kan sagtens være længere, så skal det bare være skrevet ind i kontrakten, men den kan ikke være kortere end en måned. Har værelset eget køkken eller tekøkken betragtes det ifølge lejeloven på lige fod med en lejlighed. Det bevirker at opsigelsesvarslet øges til et år. Vær opmærksom på at reglerne ændrer sig, hvis du har et tofamilieshus og både udlejer en lejlighed og et værelse med køkken. Det står forklaret i lejelovens paragraf 87.

Fastsættelse af husleje

Som retningslinje for fastsættelse af huslejen for et værelse, kan du undersøge, hvad et kollegieværelse koster i dit område. Du kan også spørge en ejendomsmægler til råds angående udlejningspriser pr. m2 pr. år i området. Et lyst og indbydende værelse vil naturligvis indbringe en højere leje end et mørkt kælderværelse. En grundlæggende regel for udlejning af et værelse er at huslejen forventes at være rimelig, set i forhold til huset eller lejligheden generelt.