Pensionsfordeling og ægtepagt

pension og ægtepagtNår du bliver gift med din udkårne, vil udgangspunktet være, at I får fælleseje. Det vil sige, at I i tilfælde af skilsmisse skal dele jeres formue ligeligt imellem jer. Nogle omgås dog denne ordning ved at oprette særeje eventuelt for at undgå at skulle dele en en meget stor formue med en ægtefælles, om man nu skal skilles fra.

Hvis du og din ægtefælle har almindeligt formuefællesskab, skal I dog være opmærksomme på, at dette ikke gælder pensioner. I hvert fald ikke pr. automatik. Såfremt I nærer ønske om, at jeres pensioner også skal deles ved en eventuel skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt, hvor I gør opmærksom på, at det skal forholde sig på den måde.

Normalt skal pensioner ikke deles

Som beskrevet ovenfor er pensioner ikke almindeligvis dækket af et formuefællesskab. Og det gælder i øvrigt, uanset om I har været gift kort eller lang tid. Dog er der en undtagelse til denne regel. Hvis en af parterne har en pension, som ikke er rimelig, kan den gøres til genstand for at blive delt. Her skal der simpelthen være tale om en pensionsopsparing af en sådan størrelse, at skifteretten vurderer, at der er tale om en ekstra opsparing, som den anden ægtefælle bør få del i. Husk på, at ægteskabet i øvrigt skal have varet mere end 5 år, før en sådan opdeling af pensionen kan finde sted.

Kan alle pensioner deles?

Der findes mange forskellige slags pensioner, og det viser sig, at det ikke er alle der kan deles. Eksempelvis kan disse pensioner ikke deles:

  • Tjenestemandspension
  • Livrentepension

Derimod kan disse pensioner deles:

  • Kapitalpension
  • Ratepension

Der er altså forskel på, om du får udbetalt en pension i rater resten af livet, eller om der er tale om en pension, som du får et begrænset antal gange. En kapitalpension udbetales som en samlet sum penge, mens en ratepension løber over et givent antal år. Så inden du begynder at spekulere på, om du ønsker at dele din pension, skal du altså i første omgang finde ud af, hvilken pension du har.

Hvorfor skal du lave en ægtepagt i forbindelse med pensionsordninger?

Men hvorfor skulle du overhovedet have interesse i at dele din pension med din ægtefælle, hvis du bliver separeret eller skilt? Det kan der være flere forskellige grunde til. For det første kan det være, at I har et simpelt ønske om, at al jeres formue skal deles. Sådan har I måske ønsket det fra starten. Men det kan også være, at I har oprettet en fælles pensionsopsparing i den ene ægtefælles navn, og nu hvor I skal skilles, synes det kun ret og rimeligt at dele den. Hvis sagerne forholder sig på den måde, skal I oprette en ægtepagt, hvor I gør opmærksom på, at det forholder sig på den måde.

Få en advokat til at hjælpe jer med oprettelsen af en ægtepagt

Der kan være mange forskellige grunde til, at I ønsker at oprette en ægtepagt med henblik på at dele jeres pensionsopsparinger, såfremt I på et tidspunkt går fra hinanden. Hvis det er tilfældet, bør I rette henvendelse til en advokat, som kan hjælpe jer med at lave en ægtepagt, der står mål med de behov I har. Han eller hun kan også fortælle jer mere om de regler, som gælder med hensyn til typen af pensionsordning og muligheden for at dele netop den type, I har. Husk, at ægtepagten koster lidt penge at få lavet, og at den skal tinglyses. Inden den er gyldig, skal I også begge to skrive den under.