Advokat tilbud

Før du indhenter tilbud fra advokaterne

Traditionelt har advokater et ry for at være dyre. Men i kraft af internettet og en fri prissætning er det ikke altid så dyrt som forventet at søge advokatbistand. Selv om en advokat i princippet selv må bestemme, hvad hun eller han vil tage for sin bistand, er det alligevel muligt at sige noget om det generelle prisniveau på mere standardiserede opgaver.

Timeprisen for en advokat

Advokater har som tidligere nævnt ikke en fast timepris. Den kan variere meget fra advokat til advokat. Men den vil ofte ligge mellem 1000 kroner og 2500 kroner per time. Men for at vide dig sikker må du spørge advokaten, hvad hun eller han tager i timen. Du skal være opmærksom på, at der måske kan være jurister, der også tilbyder rådgivning. De vil ofte være knap så dyre som advokater, men har heller ikke samme uddannelse.

Hvad er forskellen på en jurist og en advokat?

Mange har svært ved at kende forskel på en jurist og en advokat. Og det er ikke så mærkeligt, for de har begge læst jura på universitetet. Ikke desto mindre er der meget stor forskel, for en advokat har efter jurastudiet været yderligere tre år under uddannelse, nemlig som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Man kan næsten se denne del af uddannelsen som en form for mesterlære, hvor man lærer af erfarne advokater. I de tre år vil advokatfuldmægtigen specialisere sig inden for et bestemt område og derfor opnå en stor kompetence og viden, inden for et bestemt juridisk felt.

Fast pris på nogle opgaver

Mange advokater har efterhånden fastsat en pris på bestemte og mere standardiserede ydelser. Det kan for eksempel være oprettelsen af et testamente eller rådgivning i forbindelse med boligkøb. Det vil sige, at du kan få en pris oplyst, inden du modtager advokatens ydelse. Her er nogle eksempler på priser på ydelser, hvor prisen ofte ligger fast:

  • Oprettelsen af et testamente ligger ofte på 3.000 kroner
  • Rådgivning ved boligkøb samt hjælp til dokumenter ligger ofte på 5.000 kroner til 10.000 kroner
  • Rådgivning i forbindelse med skilsmisse og hjælp til dokumenter ligger typisk på 2.000 kroner til 5.000 kroner

Advokaten kan naturligvis kun give dig en fast pris, hvis der er tale om en problemstilling, der kan komme under en standardiseret ”pakke”. Drejer det sig i stedet om en mere kompliceret sag eller unik problemstilling, kan du ikke regne med at få en fast pris fra starten af. Det betyder, at du må acceptere ikke at vide, hvad omkostningerne til advokatbistanden løber op i.

Afgræns rådgivningen fra starten

Du kan godt risikere at en opgave griber om sig. Skal du for eksempel stifte et ApS, kan du få en pris på 1.500 kroner for stiftelsen i sig selv. Men måske har du i tillæg brug for rådgivning om skat, om alternative virksomhedsformer eller til at stifte et holdingselskab. Det vil hurtigt få prisen til at stige. Så husk at aftale præcist, hvad det er du skal have hjælp til eller rådgivning om, før advokaten går i gang. Og gør det klart, at du ikke vil have rådgivning om andet, end det du beder om.

Har du brug for en advokat?

Hvis du ikke har en fast advokat, du benytter og måske aldrig har været i kontakt med en advokat før, så kan det være en rigtig god ide at gå ind på Ageras.dk, hvor det er muligt at indhente tilbud fra tre forskellige advokater. Det foregår på den måde, at du udfylder en formular på deres hjemmeside. I den giver du dine kontaktoplysninger samt en kort beskrivelse af dit problem. Derefter vil du få et tilbud fra tre advokater. De giver en pris og information nok til, at du har mulighed for at vælge den bedste løsning. Det er en let måde, der giver dig mulighed for at få en fast pris fra en advokat, hvilket ellers kan være svært.