Erhvervslejemål vs private lejemål

Hvis der er tale om et lejemål, der er udlejet til andet end beboelse, er der oftest tale om et erhvervslejemål. Når der er tale om et erhvervslejemål, er der tale om erhvervslejeloven. Hvis der er tale om et lejemål, der er udlejet til beboelse, er der oftest tale om et privat lejemål. Når der er tale om et privat lejemål, er der tale om lejeloven.

Det er altså brugen af det lejede, der afgør, hvorvidt der er tale om et erhvervslejemål eller et privat lejemål.

Hvad er et erhvervslejemål?

Et erhvervslejemål er altså et lejemål, der er udlejet til andet end beboelse, og med et erhvervsøjemed. Et erhvervslejemål er oftest reguleret af en erhvervslejekontrakt.

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale, der regulerer aftaleforholdet mellem lejer og udlejer, hvori parterne bliver enige om de vilkår, der skal gælde for erhvervslejemålet. En erhvervslejekontrakt er et bindende dokument, når begge parter har underskrevet den og helt indtil dokumentets ophør (enten udløb, aftalt ophævelse eller misligholdelse). Det er ifølge erhvervslejeloven i et erhvervslejeforhold kun en forpligtelse at lave en erhvervslejekontrakt, hvis én af parterne kræver det.

Erhvervslejeloven regulerer alle erhvervslejeforhold og giver friere rammer for parterne til selv at aftale lejeforholdet, i modsætning til private lejemål.

Det er almindelig at søge advokathjælp ved indgåelse af en erhvervslejekontrakt, da man som erhvervslejer ikke er beskyttet af lejeloven.

Hvad er et privat lejemål?

Et privat lejemål er som sagt et lejemål, der er udlejet til beboelse. Et privat lejemål er altid reguleret af en lejeaftale.

Ligesom ved andre aftaler af juridisk karakter, kan det på det kraftigste anbefales at indgå en aftale om leje skriftligt. En lejekontrakt er selve fundamentet for aftalen, og den har stor betydning for, hvordan vilkårene for aftalen i praksis udarter sig. Det er her parterne kan fastlægge, hvordan forholdene omkring aftalen skal se ud. Opstår der under lejeforholdet uenighed, er det ligeledes her blikket rettes mod, når uenigheden skal løses. En af de andre årsager til, at en lejekontrakt har stor betydning er, at det er her, at parterne kan støtte ret på deres påstande om deres rettigheder. Netop derfor er udfærdigelsen af lejekontrakten efter manges opfattelse det mest væsentlige i forbindelse med en lejeaftale, hvilket vi kun kan erklære os enige i.

En lejekontrakt beskriver de vilkår, som udlejer og lejer ligger til grund for en lejeaftale. Det er altså i denne kontrakt, at parterne kan udlede præcist, hvilke forhold der er af relevans for selve lejeforholdet. Her tages der blandt andet stilling til forhold såsom opsigelse, størrelsen på husleje og istandsættelse ved fraflytning. De fleste er udmærket klar over vigtigheden i at få udfærdiget en lejekontrakt, der præcist beskriver parternes aftalegrundlag.

Det er nemlig både lejer og udlejers ”kvittering” for aftalen. Den kan dermed danne grundlag for, hvordan en konflikt skal løses. Det kan være konflikter vedrørende tilbagebetaling af depositum, fastsættelse af huslejens størrelse, rygning, husdyr og meget mere. Indholdet og formulering af kontrakten er dog mindst ligeså vigtig som selve udfærdigelsen af kontrakten, da det netop er indholdet og formuleringerne, der er af afgørende betydning for, om parterne får lavet en aftale, der er i overensstemmelse med parternes forventninger.