Love og regler for oprettelse af en forening

Danmark er helt speciel mht. vores lovgivning omkring stiftelse af almennyttige foreninger, hvor lovgivningen gør det muligt, meget nemt og uden alt for meget administration, dokumentation og underskrifter, at oprette en forening.

I praksis er der faktisk kun behov for navnene på bestyrelsesmedlemmerne i den nye forening og et sæt vedtægter.

opret foreningVi ser her på hvordan du opretter en ny forening

Ordet forening dækker jo over flere forskellige typer af foreninger, der kan vær foreninger, som ønsker offentlig støtte f.eks. fra tipsmidlerne, der kan være foreninger, som ønsker at drive erhverv i kraft af en kiosk eller grill og der kan være foreninger, der ønsker at ansætte personale f.eks. en vicevært eller hall-inspektør.

Der er med andre ord flere former for måder, at drive en forening på og de er opdelt i typer.

Hvilken type forening skal I oprette?

Alt efter hvilken forening I opretter, er der forskellige krav til registrering og regnskab.

En almen forening, som kun har til formål at tilgodese medlemmerne og arbejde for deres trivsel – f.eks. i en Håndboldklub, ja det er den type foreninger, der hverken skal CVR registreres eller på andre måder registreres.

Den type forening kan man oprette meget nemt ved at indsende navne på et parmedlemmer og lidt om hvilken klub/forening det er man gerne vil oprette + lidt tekst omkring vedtægterne i den nye forening (mere om dem senere)

Den type forening passer rigtigt godt på en sportsklub og en fritidsforening hvor der dyrkes hobby.

Bemærk:
Ønsker I at modtage offentlig støtte, er det et krav at foreningen registreres og får et CVR.

Vil i derimod gerne oprette en forening med erhvervsdrift, det kan være nødvendigt, hvis der er grillbar eller slikbutik i hallen, ja måske vil I udleje lokaler til en lokal køreskole hver onsdag m.m.

Her skal foreningen oprettes på Virk.dk med et CVR, så I kan indberette moms og indtaste regnskab hvert år.

Vi har altså nu en frivillig almennyttig forening og en forening med erhvervsdrift, men det er også muligt, at oprette en erhvervsforening, det kan f.eks. være en forening hvor flere erhvervsdrivende er gået sammen om at indkøbe fra Kina.

Her skal foreningen naturligvis CVR registreres øjeblikkeligt og bestyrelsen skal offentliggøres.

Stiftelse af en forening

Når en forening ønskes stiftet, skal der overholdes et par få regler for at det er juridisk på plads.

Foreningen skal bestå af mindst 2 medlemmer, der skal være tilstede under stiftelsen.

Ved en stiftende generalforsamling (lyder fint, men I kan sidde i et skur og drikke hyldebærsaft imens) skal bestyrelsen udvælges og der skal oprettes vedtægter, der beskriver foreningens formål og drift samt hvordan foreningen opløses igen, hvis man bliver uenige.

Ofte bruges der meget energi på udfærdigelse af vedtægterne til foreningen, da de netop beskriver hvordan man ønsker den skal kører.

Her er det vigtigt at I tænker meget langsigtet og får nedfældet de regler foreningen skal drives efter- – også om 10 år hvor I måske ikke er med i bestyrelsen mere.

Der er ikke som sådan nogen krav til hvor mange punkter, der kan være i de samlede vedtægter, det bestemmer I helt selv.

Det er dog en enormt stor fordel, at opsætte dem som et lovdokument, hvor I har et hovedemne, der f.eks. hedder §1 valg til bestyrelsen og derefter har underpunkter – helt som vi kender det fra vores grundlov – Et overordnet emne, med underemner.

Sørg for at få beskrevet alle de ting, der kan opstå i fremtiden, som I faktisk ikke ønsker opstår, og hvordan foreningen skal takle dem.

F.eks. hvis et medlem ikke betaler sit kontingent efter rykker nr. 3, hvad skal der så ske?

Ja, eller hvis et medlem ikke opfører sig normalt og måske sviner andre medlemmer til, når I dyrker sport eller hvad I sammen laver i foreningen.

Jo flere af den slags episoder I kan beskrive handlingen på, des lettere vil det være at være formand i foreningen, da der er udstukket helt rette linjer for hvordan hver situation skal takles.

Man kan naturligvis ikke sidde og beskrive 600 mystiske og nærmest latterlige situationer, men i stedet kan man lave en formulering, der giver formanden mulighed for selv at handle i mange af situationerne.

”Såfremt et medlem af foreningen gentagne gange ikke lever op til god skik på banen og kommer med nedladende kommentarer eller på anden vis opfører sig ubehageligt for de andre medlemmer, står det formanden frit for, at ekskluderer medlemmet efter 2 advarsler”

Man bestemmer jo slev ordlyden og det skal dog huskes, at en formulering som den ovenfor kan blive misbrugt af en formand, der har set sig sur på et medlem.

Man skal derfor huske at tilgodese både et medlem og en bestyrelse i en tvist og lave en formulering, så et medlem for en mulighed for at bliver hørt, før det er ”Farvel og tobak”

En forening har sin egne ”love”

Som du måske kan fornemme af ovenstående, er det muligt at lave vedtægter, der giver formanden eller den samlede bestyrelse helt urimelige beføjelser og det er fuldt lovligt.

Det er ganske enkelt en del af den måde vi har lavet foreningsloven i Danmark, så hver forening kan skabe signe egne regelsæt og medlemmerne kan deltage i foreningen og være tilfredse med dem eller melde sig ud.

Det er en del af vores foreningsfrihed i Danmark.

Foreningsregnskab og CVR.

Opretter I en ganske almindelig forening, er der ikke engang behov for at registrere den offentligt.

Det eneste I skal sørge for, er at lave et simpelt regnskab hvert år, der er meget logisk opsat og viser hvad I har brugt af penge og hvor mange I har fået ind i foreningen.

Lovgivningen på området er lavet på den måde for, at det er muligt, at gå sammen ganske få mennesker med fælles interesse og lave en lille forening.

En forening uden CVR kan dog ikke få offentlig støtte f.eks. fra Tipsmidlerne og ønsker I det, ja så skal I ind på Virk.dk og registrere foreningen og have et CVR.

På samme måde skal en forening, der har erhverv i driften registreres, det har vi været inde på , det er f.eks. hvis I har en forpagter, der kører en grillbar, en kiosk eller I udlejer lokaler til erhverv.

Er foreningen CVR registreret skal I også lave et regnskab, der efterlever regnskabsloven.

Det betyder regnskabet skal være opsat på en helt speciel måde og bilag og dokumentation skal leve op til reglerne.

Det vil her være en fornuftig ide, at få en aftale med en revisor, der kan gennemgå regnskabet og sørge for at indberette det til SKAT.